İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 NİSAN 2016

İKV`DEN ANALİZ

AB’de Rekabet Gücünün Artması Sanayideki Dijital Dönüşüm Hızına Bağlı

Avrupa Dijital Tek Pazarı’nın oluşturulması aşamasında yer alan Avrupa Komisyonu, 19 Nisan 2016 tarihinde, Avrupa sanayii, KOBİ’ler, araştırmacılar ve kamu kuruluşlarının yeni dijital teknolojilerden azami şekilde faydalanabilmelerini sağlayacak bir dizi önlem paketini açıkladı. Komisyon, Avrupa bulut bilişim oluşturarak AB’nin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

İşbirliği ve Yatırımlar

Bu önlemler kapsamında Avrupa Komisyonu, öncelikli olarak sanayiyi dijital dönüşüme hazırlamak için tüm ulusal ve bölgesel girişimlerin arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Komisyon, özellikle Kamu-Özel Ortaklıklar çerçevesinde dijital teknolojilere yönelik yatırımların artırılması, Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları ile AB Yatırım Planı’nın sunduğu imkânlardan daha fazla faydalanılması için önemli çalışmaların yürütüleceğini belirtiyor.

Bu süreçte, AB’nin 50 milyar avroya yakın bir yatırıma ihtiyaç duyacağına dikkat çekiliyor. Bu bütçenin 6,8 milyar avrosunun Avrupa bütçesinden tahsis edilmesi öngörülüyor. Ayrıca Ufuk 2020 Programı’nın yaklaşık 500 milyon avrosunun dijital yenilikçilik platformlarına yönelik projelere aktarılması bekleniyor. AB Üye Devletlerinin en az 21 milyar avro; şirketlerin ise 22 milyar avro değerinde yatırımda bulunmaları bekleniyor.

Dijital Standartlar

Açıklanan yeni yol haritası ile Avrupa Komisyonu, standart belirleme sürecinin hızlandırılması için bazı somut önerileri de gündeme alacak. Bu kapsamda, sanayinin ve standardizasyon kuruluşlarının yürüttükleri çalışmalarda 5 öncelikli alana odaklanılması hedefleniyor. Bu beş alan 5G, bulut bilişim, veri teknolojileri, siber güvenlik ve nesnelerin interneti uygulamalarından oluşuyor. Bu standartların daha hızlı bir şekilde belirlenmesi için teknoloji testlerinin yapılmasının gereği üzerinde duruluyor.

Dijital Kamu Hizmetleri

Tüm bu önlemlerin yanı sıra, Avrupa Komisyonu  dijitalleşme yolunda, kamu hizmetlerinin modernleştirilmesine yönelik 2017 yılana kadar hayata geçirilmesi öngörülen 20 öneriyi gündemine almış bulunuyor. Bu kapsamda öngörülen başlıca önlemler şunlar:

- Dijital tek geçit sistemi oluşturularak kullanıcıların, sınır ötesi işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm bilgilere, destek ve sorun giderme hizmetlerine erişimlerini sağlamak;

- Şirketler için e-Adalet portalını (ticaret sicil kayıtları, tasfiye) oluşturmak;

- AB Üye Devletlerdeki sınır ötesi e-Sağlık hizmetlerini (e-Reçete ve hasta özetleri) geliştirmek;

- E-İmza ve elektronik ortamda kamu alımlarına geçiş sürecini hızlandırmak.

Avrupa Komisyonu aynı zamanda 2016 yılı için AB'deki veri trafiği, verilerin serbest dolaşımı ve nesnelerin internet uygulamaları için güvenlik kuralları alanlarında öneriler sunmayı hedefliyor. Dijital çağda yaratılan yeni istihdam imkânlarına uygun becerilerin toplumda geliştirilmesi için de girişimlerde bulunması öngörülüyor. Bu bağlamda, AB’nin bu yıl içinde sunması öngörülen “AB Becerileri Gündemi” (EU Skills Agenda) ile Avrupa sanayisinin dijital dönüşüm sürecine ve özellikle iş gücünün bu değişimlere hazırlanmasına imkan sağlaması planlanıyor.

Avrupa Komisyonunun  açıkladığı yol haritası, Avrupa şirketleri tarafından olumlu karşılandı. Söz konusu strateji, Avrupa’daki tüm sanayi sektörleri için teknolojik gelişimden faydalanarak verimliliklerinin artması için önemli bir fırsat olarak görülüyor. AB’nin ekonomik açıdan küresel aktör konumunu koruması ve uluslararası arenada rekabet gücünün artırması için sanayisini dijital dönüşüm sürecine hazırlaması oldukça önemli. Nitekim yapılan bir araştırmaya göre, ürünlerin ve hizmetlerin dijitalleşmesiyle birlikte AB sanayisine önümüzdeki beş yıl içerisinde yıllık 110 milyar avroluk ek gelirin yaratılacağı tahmin ediliyor.