İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25 NİSAN-1 MAYIS 2016

HAFTANIN HABERİ

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye ve AB arasında ekonomik ilişkileri geliştirmek ve iki tarafın iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren bir platform oluşturmak amacıyla başlatılan AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun ilk toplantısı İstanbul ve Ankara’da 25-26 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıya katılmak üzere Türkiye’ye gelen AB heyeti Avrupa Komisyonunun Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Ekonomik ve Mali İşler ile Vergi ve Gümrüklerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Karmenu Vella’dan oluşmuştur.

Toplantının ilk gününde AB heyeti ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den oluşan Türk heyeti,  iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye-AB ekonomik ilişkilerinin nasıl geliştirilebileceği hususunu tartıştılar.  TOBB, EUROCHAMBERS, BUSINESSEUROPE, TÜSİAD, TİM, İKV, TESK, MÜSİAD, YASED TÜRKONFED ve DEİK gibi Türkiye ve AB’nin önde gelen iş dünyası temsilcisi örgütlerin yanı sıra Avrupa finans kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bir kapalı oturumda, Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesinde Türkiye’nin aleyhine işleyen vize ve taşıma kotalarının kaldırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türkiye’nin AB müzakere sürecine hız verilmesinin gerektiği mesajları ön plana çıktı. Tüm bunların yanı sıra Türkiye’nin TTIP sürecine dâhil edilmesinin de önemine işaret edildi. Başta TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere birçok temsilci tarafından Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog sayesinde iş dünyasının ilk defa hem Türk hükümetinin hem de Avrupa Komisyonunun yetkilileriyle bir araya gelme imkânına kavuştuğuna dikkat çekildi.

Toplantının ardından AB Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından, TOBB ile TEPAV işbirliğinde “Doğrudan Yabancı Yatırım ve Türkiye’de Yatırım Ortamı” başlıklı bir konferans gerçekleştirildi.  Söz konusu konferansta, özellikle Türkiye’deki iş ortamı değerlendirilip nasıl iyileştirilebileceği hususu kapsamlı olarak ele alındı. Bu bağlamda, bir yandan Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesine, ileri teknoloji ve yüksek katma değere dayalı bir sanayiye geçiş yapılmasına, eğitim kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımlar atılması gerektiği vurgulandı. Diğer yandan,  Türkiye’de güçlü, şeffaf, demokratik kurumların olmasının, hukukun üstünlüğünün ve temel insan haklarına saygının sağlanmasının önemi üzerinde duruldu. 

AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog çerçevesinde Ankara’da düzenlenen toplantı hükümetlerarası düzeyde gerçekleştirilirken. toplantıya ayrıca Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da katıldı. Bu toplantıda Türk ve AB yetkililerince, AB ve Türkiye'nin ekonomik durumu yapısal reform süreçleri, iş yapma ve yatırım ortamı gibi konular ele alındı. Görüşmeler esasında her iki tarafın da politika önceliklerini paylaşmaları Türkiye-AB arasındaki ekonomik işbirliği imkânlarını değerlendirmek için önemli bir platform oluşturdu.

Görüşmelerde, Avrupa Yatırım Planı, AB ve Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımcılara yönelik teşviklerin yanı sıra yeşil ve mavi ekonomilere ilişkin yatırımlar ele alındı. Bu kapsamda, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası başta olmak üzere bölgesel ve çok taraflı yatırım ve kalkınma bankalarının yatırımların artırılması konusunda oynadıkları rolün önemine dikkat çekildi. Tarafların makroekonomik politikalara ilişkin yapılan değerlendirmelerinde ise, Türkiye ve AB’nin güçlü büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve dengeli bir ekonominin oluşturulmasını hedefleyen politikaları benimsemeleri gerektiği vurgulandı.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantılarının sonucuna ilişkin, Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Katainen yaptıkları ortak basın toplantısında, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçladıklarını belirttiler. Basın toplantısında ayrıca, iş dünyasının bu süreçte oynayacağı rolün önemi vurgulanarak, iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam edeceği açıklandı. Bu görüşmelerde öne çıkan konuların önümüzdeki yıl Brüksel’de düzenlenecek ikinci toplantıda kapsamlı bir bir şekilde ele alınacağı ifade edildi.