İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MAYIS 2016

AB GÜNDEMİ

 • AB’deki şirketlerin daha kolay ticaret yapmalarını ve tüketicilerin yasa dışı ve taklit ürünlere karşı daha iyi korunmalarını sağlayacak yeni gümrük kuralları 1 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Avrupa Komisyonunun Ekonomik ve Mali İşler ile Vergi ve Gümrüklerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, bu yeni düzenleme ile gümrük birliğinin daha etkin bir şekilde işlemesine imkân sağlanacağını belirtti. Bu yeni kurallar ticarete ilişkin güvenlik ve fikri mülkiyet kurallarının güçlendirilmesi açısından da önem teşkil ediyor.

  Yeni Birlik Gümrük Kodu (Union Customs Code) kapsamında belirlenen kurallar ile ürünlerin gümrük işlemlerinden daha kolay ve daha hızlı bir şekilde geçirilmesi sağlanarak söz konusu ürünlerin tüketicilere daha hızlı ve daha ucuza ulaştırılması amaçlanıyor. Bu yeni kurallar ile özellikle tüketicilerin, yasa dışı ürünlere ve çevre, sağlık ve güvenlik standartlarına uyumlu olmayan ürünlere karşı daha iyi korunması hedefleniyor. Ayrıca yeni yasal düzenleme ile yeni oluşturulacak bilişim teknoloji sistemleriyle gümrük idareleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi öngörülüyor. Söz konusu kuralları tam olarak uygulamaları için Üye Devletlere 2020 yılın sonuna kadar süre tanınıyor. Geçiş sürecinde, bu yeni kuralların mevcut bilişim teknoloji sistemleri üzerinde uygulanmaya başlatılacağı belirtildi. 

 • 1991 yılında UNESCO tarafından düzenlenen uluslararası konferansta Windhoek Deklarasyonu kabul edilmiş ve ardından 1993 tarihli Birleşmiş Milletler kararı ile 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Günün anlam ve önemine ilişkin AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yazılı açıklamasında, bu yıl 25’inci yıldönümünün kutlandığı Windhoek Deklarasyonu çerçevesinde, demokrasinin ve ekonomik kalkınmanın ancak bağımsız ve özgür basından geçebileceğini belirtti. İfade özgürlüğünün her yerde ve herkese eşit şekilde uygulanmasının AB standartları bakımından büyük önemi taşıdığını belirten Mogherini, eşit koşullara dayalı, ayrımcılıktan uzak ve evrensel bir yaklaşımı benimsediğini belirtti. Mogherini, idari ve mali yaptırımlar dâhil olmak üzere, AB’nin yasa dışı sansür uygulamalarını kolaylaştıran düzenlemelere karşı mücadelesinin devam ettiğinin altını çizdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise konuya ilişkin açıklamasında temel hakların olmadığı bir ortamda toplumların özgür ve güçlü olamayacağını ifade etti.  

 • Avrupa Komisyonu 3 Mayıs 2016 tarihinde kitlesel fonlamaya (crowd funding) ilişkin bir rapor yayımladı. Buna göre kitlesel fonlama AB iş dünyasının finansman kaynaklarının artırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla yaratıcı finansman yöntemleriyle tasarrufların bir araya getirilmesi, büyüme ve istihdamın artırılması açısından büyük önem taşıyor.

  Söz konusu raporda, kitlesel fonlamanın, görece düşük hacimde olmasına karşın hızla artış gösterdiği ve uygun bir şekilde düzenlendiği takdirde uzun vadede KOBİ’lerin ve yeni işe başlayan işletmelerin finansmanı için temel kaynak olabileceği ifade ediliyor. AB üye ülkelerinin, sektörün büyümesi için ulusal çerçeveleri uygulamaya koymaya ve yatırımcıların uygun bir şekilde korunmasını sağlamaya başladıkları belirtiliyor. Ancak sektörlerin ihtiyaçları hızla değişirken ve kitlesel fonlama büyük oranda yerel düzeyde kalırken AB çapında bir yapıdan söz edilemiyor. Bu noktada, Avrupa Komisyonunun 30 Eylül 2015 tarihinde yayımladığı Sermaye Piyasaları Birliği Oluşturulmasına İlişkin Eylem Planı, Avrupa’da kitlesel fonlamanın gelişimi ve üye ülke uygulamalarını inceleyen bir raporun yayımlanmasını taahhüt etmişti. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu bu alandaki gelişmeleri izleyerek yatırımcıların korunması ve sektörün geliştirilmesi açısından üye ülke düzenlemelerinde uyumluluk sağlanmasına ilişkin hangi adımların atılması gerektiğini belirleyen bir sürece girmiş durumda.

  Bilindiği üzere kitlesel fonlama, projelere finansal kaynak sağlanması amacıyla halka açık çağrılarla oluşturuluyor. Bu çağrılar da bireysel ya da tüzel kişilerden fon toplayanlarla yatırımcıları buluşturan internet siteleri olan kitlesel fonlama platformları vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Kitlesel fonlama yoluyla AB genelinde toplanan finansman tutarı 2014’te 1,6 milyar avrodan 2015’te yaklaşık 4,2 milyar avroya yükseldi.

  Avrupa Komisyonunun Kitlesel Fonlamaya ilişkin raporuna buradan ulaşılabilir.

 • Avrupa Komisyonu 4 Mayıs 2016 tarihinde AB’de Ortak Sığınma Sistemi’nin güncellenmesine yönelik tavsiye kararını açıkladı. Önerilen teklifte, üye ülkelerdeki sığınmacılık politikalarının uyumlaştırılması ile daha adil ve sürdürülebilir bir politikanın uygulanması amaçlanıyor. Teklife göre, sığınmacılar ilk giriş yaptığı ülkede başvurularını yapabilecek. Sığınmacıların başvurularını kabul etmeyen üye ülkelere 250 bin avro para cezası uygulanacak. Komisyon ayrıca teklif ile Avrupa Sığınma Destek Ofisi’nin (EASO) Avrupa Sığınma Ajansı düzeyine çıkarılmasını gündeme getiriyor. Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos yaptığı açıklamada, sığınmacı sorunun çözümünün mevcut kurallarla sağlanamayacağını ve üye ülkeler nezdinde ortak kuralların benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi. Avramopoulos, iltica kurallarının düzenlendiği Dublin Sözleşmesi’nin güncellenmesini AP ve Konseye ilettiklerini belirtti.