İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-29 MAYIS 2016

HAFTANIN HABERİ

G7 Zirvesi Japonya’da Gerçekleştirildi

ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Kanada, Almanya ve İtalya’nın devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı G7 Zirvesi, 26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Japonya’nın Kaşikojima Adası'nda  gerçekleştirildi. Zirveye ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da katıldı. Zirvede ticaret, göç, terörle mücadele, Ukrayna-Rusya ilişkileri, yolsuzluk, iklim değişikliği, sağlık, dijital ekonomi gibi birçok küresel ekonomik ve dış politika konuları ele alındı.

Küresel ekonomi alanında,  liderler, küresel çapta güçlü, dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi desteklemek için ülkelerin ekonomik politikalarında koordinasyon ve işbirliği sağlanması gerektiğini vurguladılar. Zirvede, dünyadaki mevcut ekonomik durum değerlendirilirken, İngiltere'nin AB’den çıkmasının küresel ticaret ve yatırım eğilimlerinin yanı sıra istihdam üzerindeki olumsuz etkileri olacağını ve ekonomik büyümeye  yönelik ciddi bir tehdit oluşturabileceği belirtildi.

Zirvede göç ve mülteci sorunları önemli bir gündem maddesini oluşturdu. Mültecilerin ve yerlerinden edilen kişilerin acil ve uzun vadeli ihtiyaçlarının karşılanması için yardımların küresel çapta artırılacağı yönünde taahhütte bulunuldu. Mültecileri misafir eden ülkelere yönelik küresel yardımların da artırılması öngörülüyor.

Ticaret alanında, liderler ticaretin serbestleştirilmesini desteklediklerini ve ticaretteki tüm korumacı önlemlere karşı olduklarını bir kez daha açıkladılar. Liderler, hem DTÖ müzakereleri hem de Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP), Trans-Pasifik Ortaklık (TPP), AB-Kanada  Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) ve AB-Japonya Serbest Ticaret Anlaşması gibi bölgesel ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan girişimleri desteklediklerini ifade ettiler. 

Dijital ekonomi kapsamında, herkes tarafından karşılanabilir ve yüksek kalitede bilgi ve iletişim teknolojilerine  erişim imkânlarının sağlanmasına büyük önem veriliyor. Bunun yanı sıra dijital okuryazarlığın artırılması için önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. 

Sağlık alanında, liderler, acil sağlık sorunlara karşı müdahalenin ve antimikrobiyal direncin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptılar. Bu alanda özellikle Ar-Ge yatırımlarının ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi gerektiği belirtildi.

Liderler, özellikle eğitim ve öğretim kanallarıyla, kadınların toplumdaki yerlerini güçlendirmek ve ekonomide daha aktif bir rol oynamalarını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunulacaklarını taahhüt ettiler. Bu kapsamda, Kadınların ve Kızların Kapasitelerini Artırmaya Yönelik G7 Temel İlkeleri (G7 Guiding Principles for Building the Capacity of Women and Girls)  kabul edildi.

Yolsuzlukla mücadele kapsamında, liderler, kamu alımlarında şeffaflığın artırılması, yasaların uygulanmasında işbirliğinin güçlendirilmesi, mali şeffaflığın sağlanması ve yolsuzlukla mücadele alanındaki kapasitenin iyileştirilmesine yönelik önlemler alacaklarını ifade ettiler. 

İklim değişikliği alanında, liderler, Paris Anlaşması’nın bir an önce yürürlüğe girmesi için tarafların anlaşmayı kabul etmeleri için gerekli adımları atacaklarını açıkladılar. Enerji alanında ise, çevreci enerji teknolojilerine yönelik yatırımların arttırılacağı, temiz ve etkin enerjinin yaygınlaşmasının destekleneceği belirtildi.

Zirvede önemli bir gündem maddesi ni oluşturan terörle mücadele konusuyla ilgili olarak, liderler terörün her türlüsünün kınadıklarını ve terörle mücadelede özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları arsında sıkı işbirliğinde bulunulması gerektiği mesajını verdiler. Liderler ayrıca uluslararası toplumun işbirliğinde, G7'nin terör ile mücadelede lider rol üstlenebileceğini de açıkladılar.

Zirvede Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginlikler de alındı. Zirvenin sonunda, G7 ülkeleri Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması için Rusya’nın Minsk Anlaşması'nın bağlı olduğunu açıkladılar. Liderler, Doğu ve Güney Çin denizlerindeki durumdan endişe duyduklarını ve bu sorunun barışçıl yollardan ve ihtilafların çözümüne başvurarak çözülmesi gerektiği vurguladılar.

Dış Politika kapsamında, liderler ayrıca, Suriye, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya, Afganistan, Yemen, Afrika ve Venezuela’daki durumu da değerlendirdiler. 

 Zirvenin sonuç bildirgesine buradan ulaşılabilir.