İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 MAYIS-5 HAZİRAN 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

AB’nin Çevre Ekonomisinin Gayri Safi Katma Değer Verileri

AB-28 ülkelerinin çevre ekonomisinin gayri safi katma değerleri açıklandı. Buna göre, enerji ve su arzı ile kanalizasyon ve atık hizmetleri alanı 125 milyar avro ile çevre ekonomisinde katma değeri en fazla olan alanı oluşturuyor. İkinci sırada 55 milyar avro ile alt yapı çalışmaları gelirken, bu alanları sırasıyla 48 milyar avro ile giderek büyüyen hizmetler alanı takip ediyor.

2000 yılında 135 milyar avro olan çevre ekonomisinin gayri safi katma değerinin 2013 yılında 284 milyar avroya yükseldiği açıklanıyor. Bu sonuç, yüzde 1,5’ten yüzde 2,2’ye artış oranını yansıtıyor. Enerji ve su arzı ile kanalizasyon ve atık hizmetleri alanı, AB’de yüzde 34’lük bir oranda işgücüne sahipken, ikinci sıradaki alt yapı çalışmalarının işgücü oranı yüzde 28. En fazla büyüme GSYİH’nin yüzde 0,9’una eşit oranda 122 milyar avro ile 2013 yılında yaşanırken, bu büyümenin etkenleri rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji teknolojilerinden elde edilen enerji üretimindeki artış olarak gösteriliyor.

 

Faaliyet Alanlarına Göre AB’nin Çevre Ekonomisinin Gayri Safi Katma Değeri (2013)

                                 

                             Kaynak: Eurostat