İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 HAZİRAN 2016

HAFTANIN HABERİ

AB, Türkiye Dâhil 4 Ülke İle Hava Taşımacılığı Anlaşmaları Müzakere Edecek

6-7 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen Taşımacılık, Enerji ve Telekomünikasyon Konseyi’nde ASEAN ülkeleri, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye ile kapsamlı hava taşımacılığı anlaşmalarının müzakerelerinin başlatılması için Avrupa Komisyonuna yetki verdi. ASEAN ile müzakere edilecek söz konusu anlaşma AB tarafından akdedilecek ve hava taşımacılığı konusunda iki bloğu bir araya getirecek ilk anlaşma olacak.

BAE, Katar ve Türkiye’nin dünya çapında en dinamik ve hızlı büyüyen hava pazarlarını oluşturuyor. Söz konusu anlaşmaların hedefleri arasında pazar gelişimi, büyüme, ortak kurallar oluşturma ve şeffaflığın geliştirilmesi bulunuyor. AB’nin bu anlaşmalardan beklentileri hava taşımacılık sektöründe yeni iş fırsatları, pazara erişim kolaylığı ve eşit şartlarda rekabetin sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak anlaşmalar, Avrupa’nın uluslararası havayolları seferlerinin arttırılmasını ve yolcular için yüksek kaliteli hizmet sağlanmasını öngörüyor. Bu çerçevede hava yollarının, havaalanları ve yolcuların, güçlendirilmiş düzenleyici işbirlikleri ile hava güvenliği ve ekonomik düzenlemeler gibi alanlardaki yakınlaşmalardan yararlanacağı ifade ediliyor.

Konsey toplantısında ayrıca nehir taşımacılığında mesleki becerilerin tanınmasına ilişkin yeni kurallar üzerinde anlaşmaya varıldı. Ele alınan taslak yönergenin nehir taşımacılığında tüm çalışanlar için tek sertifikasyon sistemi getireceği ve üye ülkeler arasında işgücü hareketliliğini sağlayacağı dile getiriliyor.

Taşımacılık, Enerji ve Telekomünikasyon Konseyi toplantısında enerji alanında üye ülkeler ile üçüncü ülkeler arasındaki hükümetler arası anlaşmalar ve bağlayıcı olmayan diğer araçlara ilişkin bir bilgi paylaşım mekanizmasının kurulması önerisi üzerinde anlaşmaya varıldı. AB’de kurulması öngörülen Enerji Birliği’nin de temel ögelerinden biri olan söz konusu önerinin hedefi, AB’nin dış enerji ilişkilerinde şeffaflık ve tutarlılık ile üçüncü ülkelere yönelik müzakere gücünün artırılması. Bu gelişmelerin AB  enerji pazarının da işlevselliğini arttırması bekleniyor. Konsey toplantısında ayrıca doğal gaz kaynaklarına erişim ile ilgili bir öneri de ele alındı. Böylece doğal gaz tedarikinin güvenliğini ve tedarikte olası bir aksama durumunda üye ülkeler arasında işbirliğinin de pekiştirilmesi hedefleniyor.