İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2016

İKV`DEN ANALİZ

AB’den Radikal Terörist Saldırılara Karşı Daha Sıkı Önlemler

Avrupa Komisyonu 14 Haziran 2016 tarihinde Avrupa Güvenlik Gündemi çerçevesinde, teröre yol açan şiddet odaklı radikalleşmenin önlenmesinde ve bu alandaki mücadelede destekleyecek yeni adımlar attı.  Hatırlanacağı üzere,  28 Nisan 2015 tarihinde kabul edilen Avrupa Güvenlik Gündemi, 2015-2020 döneminde terör ve güvenlik tehditlerine karşı AB'nin etkili bir karşılık verebilmesi için temel adımları ortaya koymuştu. Avrupa Güvenlik Gündemi'ne göre, yabancı savaşçılar konusunda üçüncü ülkelerle işbirliği arttırılacak, terörle mücadelede teknoloji daha etkili bir silah olarak kullanılacak, dünya devi bilişim şirketleriyle, internet ve sosyal medyada terör propagandasını önlemeye yönelik bir forum organize edilecek. Ayrıca gündemde, Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün kapasitesinin genişletilmesi ile terörün finansmanı, silah kaçakçılığı, yabancı savaşçılar, siber suçlar gibi konuların da ele alınacağı Avrupa Terörle Mücadele Merkezi kurulacağı vurgulanmıştı.

Komisyon 14 Haziran 2016 tarihinde Avrupa Güvenlik Gündemi kapsamında işbirliğinin ana hatlarını çizen   7  eylem ortaya koydu:   

- Internet ortamındaki terörist propaganda ve yasadışı nefret söylemiyle mücadele: Şiddeti kışkırtan yasadışı içeriklerin yayılmasını engellemek üzere bilgi teknolojileri endüstrisiyle birlikte çalışmak; bu tür söyleme karşı olumlu alternatif söylemlerin geliştirilmesinde sivil toplumu desteklemek; gençlerin aldıkları bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilmeleri için medya okuryazarlığını geliştirmek.

- Cezaevlerindeki radikalleşme sorununun ele alınması: Cezaevlerinde radikalleşmenin önlenmesi ve bununla mücadelede kullanılacak mekanizma ve programların geliştirilmesi; aynı zamanda da rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırmak üzere, üye ülkeler arasında deneyim paylaşımı.

- Kapsayıcı eğitimin ve ortak AB değerlerinin teşviki: Sosyal içerme, ortak değerler ve kültürler arası anlayışın desteklenmesini hedefleyen projeleri desteklemek amacıyla Erasmus+ programından fon kaynağı sağlamak.

- Kapsayıcı, açık ve dayanıklı bir toplumun teşvik edilmesi ve gençlere erişim:  Şiddet odaklı radikalleşmeyi tespit etmek ve bu durumu ele almak üzere gençlerle yakinen çalışanlara özel bir araç kutusu- (toolkit) geliştirilmesi.

- Uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi: AB, radikalleşmenin kolluk kuvvetleri ve insan haklarına uygun bir şekilde ele alınmasında benzer sorunlarla karşı karşıya bulunan üçüncü ülkelere yardımcı olacak.

- Araştırma, delil toplama, izleme ve ağların geliştirilmesi: Üye Devletlerin güvenlik aktörleri ve politika yapıcıları tarafından doğrudan kullanılabilecek şekilde radikalleşme sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak somut araçlar ve politika analizleri geliştirilmesi, RAN Mükemmeliyet Merkezi çerçevesinin temel alınması.

- Güvenlik boyutuna ağırlık verilmesi: Radikalleşmenin önlenmesi aynı zamanda, yakın ve uzun vadeli tehditlerin ortadan kaldırılması amacıyla, Komisyonun teklif etmiş olduğu, seyahat yasakları ve terör amaçlı üçüncü ülkelere seyahatin suç kabul edilmesi gibi tedbirlerle temel bir güvenlik politikasını da gerektirmektedir. Üye Devletler bilgi paylaşımını arttırmalı, güvenlik işbirliği çerçevelerini ve bilgilendirme araçlarını tam anlamıyla kullanmalı ve bilgi sistemlerinin birbiriyle bağlantısını güçlendirmelidir.    

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, AB'de yakın zamanda yaşanan terör olaylarına karışan terör şüphelilerinin çoğunluğunun Avrupa toplumları içerisinde doğup büyümüş Avrupa vatandaşları olduğu ifade edildi.  Ayrıca, bugüne kadar yaklaşık 4.000 AB vatandaşının, Suriye ve Irak gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerdeki terör örgütlerine katıldığının tahmin edildiği belirtildi. Radikalleşmenin önlenmesi ve Avrupa toplumlarını birbirine bağlayan unsurların güçlendirilmesinin, ancak tüm toplumun sergileyeceği kararlı bir müdahale ile  gerçekleşebileceğinin altı çizildi.