İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2016

AB GÜNDEMİ

  • Avrupa Komisyonu 13 Haziran 2016 tarihinde Sahel ve Çad Gölü bölgesine ilişkin 146 milyon avro tutarında altı yeni önlem belirledi. Söz konusu önlemler, Afrika İçin Acil Güven Fonu (Emergency Trust Fund for Africa) çerçevesinde Afrika’da istikrarsızlık, yasadışı göç ve zorla yerinden edinmenin temel nedenlerini ele alıyor.  Fon ile göç dalgalarının yönetiminin iyileştirilmesi, sınır bölgelerin güvenliğinin güçlendirilmesi, organize suçlarla mücadelenin düzenlenmesi ve genç nesiller için sürdürülebilir ekonomik fırsatların yaratılması öngörülüyor. İstikrarsız bölgelerde ise iç güvenlik güçlerine sağlanacak desteklerin arttırılması hedefleniyor. 

  • Avrupa Komisyonu, 14 Haziran 2016 tarihinde, nefret suçu ve nefret söyleminin daha etkili şekilde önlenmesinde işbirliği ve koordinasyonun artırılması amacıyla Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğün Diğer Şekilleriyle Mücadele Üst Düzey Grubu’nu kurdu.

    Üst Düzey Grubun ilk toplantısında konuşan Avrupa Komisyonunun Adalet, Tüketici ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Üyesi Vera Jourová, son yıllarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğün diğer çeşitlerinin Avrupa’da hızla  yayıldığına dikkat çekti. Komisyon Üyesi, Üst Düzey Grubun nefret suçu ve söyleminin önlenmesi ve bu olgularla mücadele edilmesinde somut yollar belirlenmesi için bir platform olduğunu belirtti. Üst Düzey Grup, üye ülkelerin yetkili mercileri, AP, STK’lar, çeşitli toplulukların temsilcileri, Avrupa Konseyi, AB Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yetkililerini bir araya getiriyor. Üst Düzey Grubun nefret suçuna ilişkin verilerin kaydedilmesi ve toplanması için karşılaştırmayı mümkün kılacak ortak bir metodoloji belirlemesi; Komisyon tarafından yasadışı nefret söyleminin online ortamda etkin şekilde önlenmesi amacıyla sunulan ve Facebook, Microsoft, Twitter ve YouTube gibi IT şirketleri tarafından imzalanan davranış kurallarının uygulanmasını izlemesi planlanıyor. Komisyon, ayrıca hoşgörünün teşvik edilmesi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele konularındaki proje ve girişimlerin finansmanı için AB fonlarına ilişkin bilgiye kolay erişim sağlamayı amaçlayan internet sitesini faaliyete geçirdi.

  • 16 Haziran 2016 tarihinde Avro Alanı Maliye Bakanlarından oluşan Avro Grubu toplantısında IMF Başkanı Christine Lagarde IMF’nin Avro Alanı’na ilişkin ekonomik görünümü hakkında değerlendirmesini açıkladı. Avro Alanı’nda ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret eden Lagarde, Avro Alanı’nın yapısal reformlara, yatırımlara, finans sektörü reformlarına odaklanması gerektiğini belirtti.

    IMF’nin değerlendirmelerine göre Avro Alanı kritik bir dönemeçte. Siyasi bölünmelerin ve AB karşıtlığının manevra alanını daralttığı bir dönemde ortak eylem beklentilerini zayıflatarak Avro Alanı’nı risklerle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekiliyor. Büyümenin artırılması ve Birliğin güçlendirilmesi üye ülkelerde yapısal reformların gerçekleştirilmesinin yanı sıra yüksek kamu borçlarının azaltılması çalışmalarının sürdürülmesini içeren bir politika karmasını gerektiriyor.  AB çapında Bankacılık Birliği tamamlanırken aynı zamanda bankaların bilançolarının dengeye getirilmesi öne taşıyor. Son iki yılda Avro Alanı’nın ekonomik toparlanması güçlendi. Bunda iç talep önemli bir rol oynarken düşük petrol fiyatları, istihdam artışı ve elverişli para politikaları da bu toparlanmayı destekledi. Buna karşın enflasyonda artış beklentileri henüz gerçekleşmedi. Avro Alanı’ndaki toparlanma eğilmelerinin rehavete yol açmaması gerektiği belirtilirken orta vadeli ekonomik görünüm halen zayıf bulunuyor.