İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2016

HAFTANIN HABERİ

AB Dışişleri Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

AB Dışişleri Bakanları, 18 Temmuz 2016 tarihli toplantıda, 14 Temmuz 2016 tarihinde Nice’te gerçekleşen terör saldırısı ve Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi başta olmak üzere birçok önemli konuyu ele aldı.

Nice’teki terör saldırısının ardından terörle mücadeleyi tekrar gündeme alan AB Dışişleri Bakanları, Fransa ile dayanışma mesajı verirken, Fransa’ya Sahel Bölgesi başta olmak üzere tüm dış operasyonlarında destek verme taahhüdünde bulundular.

AB Dışişleri Bakanları, Türkiye’de yaşanan darbe girişimine ilişkin kabul ettikleri kararda, darbe girişimini kınadıklarını dile getirirken, Türkiye’deki meşru kurumlara tam destek verdiklerini teyit ettiler. Karar metninde, Türk halkıyla dayanışma mesajı verilirken, tüm siyasi partilerin Türkiye’de demokrasiye destek vermede bir araya gelmelerinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Emniyet güçleri dâhil olmak üzere yetkili makamlara itidalli davranma çağrısında bulunularak, şiddetin tırmanmaması ve can güvenliğinin sağlanarak sükûnetin tesis edilmesi yolunda gereken önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Anayasal düzene tam olarak uyulması çağrısını içeren karar metininde, hukukun üstünlüğüne riayet edilmesinin önemi vurgulandı. Seçilmiş hükümet ve TBMM de dâhil olmak üzere tüm demokratik kurumlara saygı gösterilmesinin önem taşıdığı kaydedildi. Demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükler ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin idam cezasının yasaklanmasına ilişkin 13’üncü Protokolü’ne tam uyum içerisinde herkesin adil yargılanma hakkına saygı duyulması gerektiği vurgulandı. Bu bağlamda, idam cezasının koşulsuz olarak kaldırılmasının AB müktesebatının temel unsurları arasında yer aldığı belirtildi. Karar metninde son olarak, Türkiye’nin AB aday ülkesi ve AB’nin kilit ortağı konumunda olduğu hatırlatılarak, AB’nin demokratik, kapsayıcı ve istikrarlı bir Türkiye ile müşterek zorlukların ele alınmasında birlikte çalışma kararlılığının sürdüğü belirtildi.

Dışişleri Konseyi Toplantısı öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile bir araya gelen AB Dışişleri Bakanları, Transatlantik ortaklığın uluslararası ve küresel zorlukların ele alınmasında önemine dikkat çektiler. Terörle mücadelede AB-ABD işbirliği, Suriye, Libya ve Ukrayna’daki durumun yanı sıra AB-ABD ekonomik ilişkileri de John Kerry’nin AB Dışişleri Bakanları ile gerçekleştirdiği toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı. Türkiye’deki darbe girişiminin de önemli başlıklardan birini oluşturduğu görüşmede, meşru kurumlara destek, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı mesajı verildi.

AB Dışişleri Konseyi Toplantısı’nda, 12-13 Temmuz 2016 tarihlerinde düzenlenen 18’inci AB-Çin Zirvesi öncesinde Yüksek Temsilci ve Komisyon tarafından açıklanan AB Çin Stratejisi de ele alındı. Konuya ilişkin kabul edilen karar metninde, Çin ile AB arasında AB’de büyüme ve istihdama katkıda bulunabilecek önemli işbirliği fırsatlarının bulunduğuna dikkat çekildi. Çin Stratejisi’nin AB’nin çıkarlarının yanında evrensel değerleri teşvik etmeyi amaçladığı, Çin’in uluslararası sistemde artan rolünü tanımlamaya yardımcı olduğu belirtildi. Karar metninde, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün AB’nin Çin ile angajmanının temel unsurları arasında yer aldığı belirtildi. Bunun yanında, Çin ile ekonomik ilişkilerin dengelenmesinde Kapsamlı Yatırım Anlaşması’nın AB’nin başlıca önceliğini oluşturduğu kaydedildi. Çin’in AB’deki yatırımlarından AB düzenlemeleri ve politikaları doğrultusunda olması kaydıyla memnuniyet duyulduğu belirtilirken, yatırımların Avrupa Yatırım Planı aracılığıyla yapılması gerektiği kaydedildi.

AB’nin Venezuela, Küba ve Kolombiya başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerinin de ele alındığı toplantıda, Yüksek Temsilci Mogherini, 25-26 Ekim 2016 tarihlerinde Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan AB-CELAC Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın önemine dikkat çekti. Küba ile AB arasında Mart 2016’da parafe edilen Siyasi Diyalog ve İşbirliği Anlaşması’nın yılsonuna kadar imzalanması üzerinde duruldu. AB Dışişleri Bakanları, Kolombiya’da ateşkesin 23 Haziran 2016’da sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Somali, Afganistan, Pakistan’a ilişkin kararların da kabul edildiği AB Dışişleri Konseyi Toplantısı’nın sonuçlarına buradan ulaşılabilir.