İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 TEMMUZ 2016

AB GÜNDEMİ

 • Britanya Başbakanlığı, ülkenin, 2017 için planlanan AB Dönem Başkanlığı görevinden feragat etmek istediklerini açıkladı. Britanya Başbakanı Theresa May'in AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile 20 Temmuz 2016’da yaptığı telefon görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, ülkenin AB'den ayrılma müzakerelerine öncelik vereceği ve bununla  meşgul iken AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevinin üstlenilmesinin doğru olmadığı ifade edildi.

  Bu karar ülkenin AB’den çıkmak için hazırlandığı yönündeki ilk somut işaret olarak değerlendiriliyor. Britanya’nın AB Dönem Başkanlığı’nı, 1 Temmuz 2017'den 31 Aralık 2017'ye kadar yürütmesi planlanmıştı. İngiltere'nin bu kararının ardından AB Konseyi özel bir oturum düzenleyerek, dönem başkanlığı için alternatifleri değerlendirecek.

 • Ocak 2014’te AB ile katılım müzakerelerine başlayan, geçtiğimiz Aralık ayında ise müzakere sürecinde ilk iki faslı açan Sırbistan, müzakere sürecinde 23’üncü ve 24’üncü fasılları 18 Temmuz 2016 tarihinde açarak müzakerede yeni bir döneme girdi. Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik başlıklı 23 ve 24’üncü fasılların müzakereye açılmasıyla, üyelik yolunda toplamda 4 fasıl açmış oldu. Hatırlanacağı üzere, 7 Nisan 2016 tarihinde toplanan AB Konseyi çalışma grubu toplantısında, Hırvatistan 23’üncü faslın müzakereye açılmasına karşı çıkmıştı

 • 20 Temmuz 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından düşük karbonlu ekonominin uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir paket yayımlandı. Temmuz 2015’te Komisyon tarafından Yaz Paketi olarak sunulan paket ile beraber 2014’te sonuçlanan AB ETS reformunun ardından 20 Temmuz’da sunulan bu paket, AB’nin 2030 Enerji ve İklim Değişikliği Paketi’nin tamamlayıcısı niteliğinde. Komisyon 20 Temmuz paketi ile AB ETS’nin 2021-2030 uygulama döneminde emisyonların azaltılması hedefinin yanı sıra AB ETS dışı sektörlerde de (ulaştırma, tarım, ormanlar, atık, binalar vb.) emisyon azaltımının sağlanmasını planlıyor.

  Komisyon tarafından yayımlanan açıklamada, tüm sektörler üzerinden AB’nin 2030 İklim ve Enerji Paketi için öngörülen ve 1990 yılına kıyasla emisyonlarda yüzde 40 azaltım hedefinin hayata geçirilmesinin planlandığı açıklandı. Söz konusu paketin geçen yıl onaylanan ve imza süreci devam eden Paris Anlaşması’na yönelik sunulan aynı orandaki azaltım hedefinin de uygulanmasına yönelik olduğu belirtildi.

  Ekim 2014’te gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nde, Üye Devletler ve tüm sektörler için uzun vadeli emisyon azaltım hedefleri üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Buna göre, 2005 yılı baz alınarak, AB ETS’de yer alan sanayi sektörlerinde 2030 yılına kadar emisyonlarda yüzde 43, AB ETS dışında olan tüm sektörlerde ise 2030 yılına kadar yüzde 30 azaltım sağlanmasına karar verilmişti.

  20 Temmuz paket ile ayrıca Arazi Kullanımı, Arazi Değişikliği ve Ormanlar (LULUCF) sektörleri üzerinden karbon yakalamanın teşvik edilmesi öngörülüyor. Ulaştırma sektörü için 2030 yılına kadar otomobil ve kamyonetlerde özel standartlar uygulanacak. Bu standartların otomobiller için 2021, kamyonetler için 2020 yılından itibaren geçerli olması bekleniyor. Bilindiği gibi, 2015 yılında otomobiller için emisyon standartları km başına 130gr’a indirilmişti. Bu miktar 2021 yılı için 95 gr. olarak kabul edilmişti. Kamyonetler için ise bu standartlar, 2017 yılı için 175 gr. ve 2020 yılı için 147 gr. olarak uygulamaya koyulacak.

  Komisyon tarafından sunulan pakete ilişkin yazılı açıklamaya buradan ulaşılabilir. 

 • AB Konseyinin Avrupa Komisyonuna Endonezya ile STA müzakere etme yetkisi vermesi üzerine, Avrupa Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve Endonezya Ticaret Bakanı Thomas Lembong 18 Temmuz 2016 tarihinde Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması (Comprehensive Economic Partnership Agreement) için resmi müzakerelerin başlatılması yönünde karar aldıklarını açıkladılar.

  Bilindiği üzere, AB Endonezya’nın da dâhil olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere Temmuz 2007’de bölgeler arası bir STA için müzakereleri başlattı. Ancak bazı ekonomik ve siyasi gerekçeler ile bu müzakere süreci Mart 2009’ta askıya alındı. Durum böyle iken AB, bu Birliğin ülkeleri ile ticari ilişkilerini geliştirmek için bölgeler arası bir STA yerine ülkeler ile ikili STA kapsamında müzakerelere devam etmeye karar verdi. Böylelikle Singapur, Malezya, Vietnam, Tayland ve Filipin’den sonra sıra Endonezya’ya gelmiş bulunuyor.

  AB ve Endonezya, ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirecek kapsamlı bir anlaşmayı müzakere etmeye hazırlanıyorlar. Müzakerelerde gümrük vergileri, ticaretin önündeki engeller, hizmet ve yatırım, kamu alımları, rekabet kuralları ve fikri mülkiyet hakları gibi birçok konunun ele alınması planlanıyor. Anlaşmada çevrenin korunması ve sosyal kalkınmaya ilişkin hükümlere de yer verilmesi bekleniyor. AB ve Endonezya arasında müzakerelerin 2016 yılı içinde başlatılması öngörülüyor.