İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
25-31 TEMMUZ 2016

AB GÜNDEMİ

 • AB Bakanları Bratislava’da Bir Araya Geldi

  AB üye ülkelerinin AB Bakanları, 24-25 Temmuz 2016 tarihlerinde AB Konseyi Dönem Başkanı Slovakya’nın ev sahipliğinde Bratislava’da düzenlenen Genel İşler Konseyi Gayri Resmi Toplantısı’nda bir araya geldi. Genel İşler Konseyi Toplantısı’nın ilk gününde aday ülkeler; Türkiye, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’ın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen oturumda, AB genişleme politikası ve bu kapsamda AB’nin ve aday ülkelerin birbirlerinden beklentileri ile AB kurumlarının aday ülkelere katılım koşullarını sağlamada nasıl destek verebileceği konuları görüşüldü.

  Genel İşler Konseyi Toplantısı’nın ikinci gününde, AB’nin stratejik önceliklerinin uygulanmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dijital Gündem ve Enerji Birliği başta olmak üzere AB Stratejik Gündeminde belirlenen alanların bazılarında ilerleme kaydedildiği belirtilirken AB vatandaşlarının günlük hayatını etkileyen diğer alanlarda ilerlemeye ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi. AB Bakanları, Stratejik Gündemin uygulanmasını değerlendirmenin yanında belgede belirlenen önceliklerin takvimini de gözden geçirdiler. Konsey toplantısında ayrıca vatandaşlarla iletişimin daha etkin şekilde sağlanması gereği üzerinde de duruldu. 

 • Avrupa Komisyonu 25 Temmuz 2016 tarihinde 2016-2017 dönemi Ufuk 2020 çalışma programını onayladı. Mevcut çalışma programı toplamda 8,5 milyar avroluk bir bütçeye sahip. Program çerçevesinde mülteci krizi bağlamındaki finansmanın yeni araştırma alanlarına dâhil edileceği ve mültecilerin istihdam ortamına entegrasyonuna ilişkin politika önerilerinin sunulacağı açıklandı. Programda ayrıca uzun vadeli iklim değişikliği politikasına ilişkin önemli eylemlerin yer alacağı belirtiliyor.  

  2016-2017 Ufuk 2020 Çalışma Programı’nın temel öncelikleri:

  - İstihdam, büyüme ve yatırım için yeni bir yardım;

  - Daha güçlü küresel bir aktör, yeni bir göç politikasına doğru ve karşılıklı güvene dayalı bir adalet ve temel haklar alanı;

  - Uzun vadeli iklim değişikliği politikasını kapsayan etkili bir Enerji Birliği;

  - Güçlendirilmiş, sanayi temeli, daha derin ve daha adil bir İç Pazar;

  - Dijital tek pazar;

  - Ortak alanlar ve diğer özellikler olarak sıralanıyor.

 • İspanya ve Portekiz’e Uygulanacak Mali Yaptırımın Yumuşatılması Talep Ediliyor

  AB Konseyinin, İspanya ve Portekiz’in aşırı bütçe açıklarına yönelik etkili önlemler almadıklarına ilişkin olarak 17 Temmuz 2016 tarihindeki görüşünü takiben, Avrupa Komisyonu 27 Temmuz 2016 tarihinde bu iki ülkenin mali düzenlemelerine yönelik yeni tavsiyelerde bulundu.

  Bilindiği üzere, küresel mali kriz sonrasında AB mali kurallarının revize edilmesiyle birlikte Avrupa Komisyonu tarafından kuralların sıkılaştırılarak bunlara uymayan ülkelerin cezalandırması kararlaştırılmıştı. AB Konseyi ise üye ülkelere yönelik tavsiyeler kapsamında İspanya ve Portekiz’in Avrupa Komisyonu tarafından belirtilen aşırı bütçe açıklarına yönelik etkili eylemlerde bulunmadıkları sonucuna varmıştı. 17 Temmuz 2016 tarihinde bu iki ülke tarafından, kamu açıklarının öngörülen tarihe kadar AB’nin referans değeri olan GSYİH’nin yüzde 3’üne indirilmesi hedefinin gerçekleştirilemeyeceğini ve önerilen mali eylemleri yeterince yerine getirmedikleri açıklanmıştı.

  Önümüzdeki dönemde Konsey, Avrupa Komisyonunun önerisi kapsamında iki ülkeye uygulanacak para cezasını belirleme ve iki ülkeye ilişkin yeni tavsiyeleri kabul, ret ya da bunlarda değişiklik yapma yetkisine sahip bulunuyor. AB’nin İşleyişine İlişkin Antlaşma’nın 128’inci Maddesi uyarınca, Konsey tarafından birtakım yaptırımların uygulanması öngörülürken, Avrupa Komisyonunun 20 gün içerisinde, Konseyin ise 10 gün içinde bu yaptırımları kabul etmesi gerekiyor.  

  Mali kurallar kapsamında uygulanacak yaptırım tutarının GSYİH’nin yüzde 0,2’si oranında olması öngörülüyor. Ancak olağanüstü ekonomik durum ya da ilgili üye ülkenin gerekçeli talebi üzerine bu tutardan indirim yapılabiliyor.

  Her iki ülke de bu gerekçeli taleplerini belirtmiş durumda. Avrupa Komisyonu, Portekiz’e, en geç 2016 sonuna kadar, İspanya’ya ise 2018’e kadar aşırı bütçe açığını düzeltmesi tavsiyesinde bulundu. Komisyon her iki ülkeye de etkili bir şekilde eyleme geçmeleri ve rapor vermeleri için 15 Ekim 2016 tarihine kadar süre tanınmasını ve bu ülkelere sağlanacak ESI fonlarının askıya alınmasının ise AP ile görüşerek ertelenmesini öneriyor. 

 • Komisyon, Polonya’da Hukukun Üstünlüğüne İlişkin Tavsiyelerini Sundu

  Avrupa Komisyonu, 27 Temmuz 2016 tarihinde Polonya’da yargı ve hukukun üstünlüğü alanlarındaki endişelerini ortaya koyan ve değerlendirmelerini içeren Tavsiye Kararı’nı kamuoyu ile paylaştı. Hukukun üstünlüğüne ilişkin çerçeve niteliği taşıyan yeni tavsiyeler, 13 Ocak tarihinden bu yana devam eden istişareler ve karşılıklı diyalogların ardından kabul edildi. Komisyon, 22 Temmuz tarihinde Polonya’da Anayasa Mahkemesi’ne ilişkin kabul edilen yeni tasarıya rağmen, hukukun üstünlüğüne ilişkin endişelerin devam ettiği yönünde görüş sundu.

  Komisyon, tavsiyeleri kapsamında, Polonya’da yargı alanındaki olumsuz durumların sistematik yapısına dikkat çekti. Komisyon Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hâlihazırda Polonya’nın yetkili makamları tarafından atılan adımların yeterli olmadığının altını çizdi. Komisyonun Polonya’ya yönelik tavsiyeleri arasında yapısal reformların, Polonya Anayasa Mahkemesi ile uyumunun sağlanması öne çıkıyor.