İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1 AĞUSTOS-8 EYLÜL 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

AB’de Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

AB Resmi İstatistik Kurumu-Eurostat, 5 Ağustos 2016 tarihinde, AB’de 1960-2014 döneminde evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Buna göre, 2011 yılında AB genelinde yaklaşık 2,1 milyon evlenme ve 986 bin boşanma gerçekleşti. Bir diğer deyişle, AB üye ülkelerinde her bin kişiden 4,2’si evlendi, 2’si ise boşandı.

Eurostat tarafından açıklanan veriler, AB’de evlenmelerin azaldığını, boşanmaların ise arttığını ortaya koyuyor. Öyle ki; 1965 yılından bu yana, AB genelinde evlilik sayısı yaklaşık yüzde 50 oranında düşerek, 1965 yılında bin kişide 7,8 iken 2011 yılında 4,2’ye geriledi. Boşanma oranı ise 1965 yılında bin kişide 0,8 iken 2011’de bin kişide 2’ye ulaştı. Söz konusu artışın bu dönemde, İtalya, İspanya, İrlanda ve Malta gibi ülkelerde boşanmanın yasallaşması ile açıklanabileceği belirtiliyor.

AB-28, aday ülkeler ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerini kapsayan verilere göre, 2014 yılında en yüksek evlenme oranının tespit edildiği ülke, bin kişide 7,8 ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, sırasıyla, Litvanya (bin kişide 7,6), Malta (bin kişide 6,7) ve Makedonya (bin kişide 6,7) takip ediyor. Buna karşın en düşük evlenme oranı Portekiz ve Lüksemburg’da kaydedildi (her ikisi için de bin kişide 3). Boşanma istatistikleri incelendiğinde ise 2014 yılında en düşük boşanma oranının bin kişide 0,6 ile İrlanda’da tespit edildiği görülüyor. İrlanda’yı, sırasıyla Malta (bin kişide 0,8), İtalya (bin kişide 0,9), Slovenya (bin kişide 1,2), Hırvatistan (bin kişide 1,4, 2013 verisi), Yunanistan (bin kişide 1,5, 2013 verisi) ve Bulgaristan (bin kişide 1,5) takip ediyor. AB genelinde en yüksek boşanma oranına sahip ülke ise bin kişide 3,4 ile Danimarka. Danimarka’yı, sırasıyla Litvanya (bin kişide 3,3) ve Letonya (bin kişide 3,1) takip ediyor.

EFTA ve AB aday ülkeleri arasında boşanma oranları, Bosna-Hersek (bin kişide 0,6, 2012 verisi), Kosova (bin kişide 0,7, 2012 verisi), Karadağ (bin kişide 0,9), Sırbistan ve Makedonya’da (her ikisi de bin kişide 1,1) kaydedildi. 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’de boşanma oranı ise bin kişide 1,7 oranında oldu.

 

                                                    Evlenme Oranı, 1960-2014 (Bin Kişide)

Kaynak: Eurostat

 

                                               Boşanma Oranı, 1960-2014 (Bin Kişide)

Kaynak: Eurostat