İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2016

HAFTANIN HABERİ

Avrupa Komisyonundan Kurumlar Vergisi Düzenlemesi

Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) ile Tek Pazar’ın büyümesine engel teşkil eden mali problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu, AB’de şirket gelirlerinin vergilendirilmesinde ortak kurallar belirlenmesine yönelik kurumlar vergisi düzenlemesi teklifini sundu. Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve 25 Ekim 2016 tarihinde açıklanan Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) ile Tek Pazar’ın büyümesine engel teşkil eden mali problemlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bilindiği üzere, AB genelinde kurumlar vergisine ilişkin ortak kurallar bulunmaması nedeniyle Üye Devletlerin ulusal vergi sistemlerindeki farklılıklar, şirketler açısından ağır bir idari yüke, yüksek uyum maliyetlerine ve bazı durumlarda çifte vergilendirmeye yol açıyor. Bu durum, AB genelinde yatırımları olumsuz yönde etkiliyor.

Komisyon, yeni düzenlemeyle AB genelinde 28 farklı ulusal sistemin gereklerine uymak zorunda olan şirketlerin idari sorumluluğunun, uyum maliyetlerinin ve hukuki belirsizliklerin azaltılmasını amaçlıyor. Önerilen Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı ile şirketler vergi beyanı için tek bir sistem kullanabilecekler ve AB genelinde gerçekleştirdikleri tüm kâr ve zararları konsolide edebilecekler. Ancak, Üye Devletler kendi ülkelerinde geçerli kurumlar vergisi oranını diledikleri şekilde belirleme yetkisine olacaklar.

Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı ile şirketlere hem maliyetlerde azalış hem de işlem kolaylığı sağlaması öngörülüyor. Mevcut durumda, AB genelinde faaliyette bulunan şirketler, 28 Üye Devletin farklı kurallarına tabi. Bu durum, yüksek uyum maliyetine, idari iş yüküne ve karmaşık yeniden düzenlemelere neden oluyor. AB genelinde kâr ve zararların konsolide edilmesi ile şirketlerin tüm sınır ötesi faaliyetleri dikkate alınacak ve çifte vergilendirmenin önüne geçilecek.

Diğer taraftan, Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı ile KOBİ’lerin Tek Pazar’da faaliyet göstermeleri de kolaylaşacak. KOBİ’ler büyük işletmeler kadar çok kaynağa sahip olmadıklarından, 28 farklı Üye Devletin sistemine uymaları konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı ile KOBİ’ler tek sistem ve tek vergi idaresi ile çalışmaya devam edecekler; böylelikle diğer Üye Devletlere daha kolay açılabilecekler.

AB’de yerleşik olmayan ancak herhangi bir Üye Devlette şubesi bulunan şirketler de AB genelindeki faaliyetleri için Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı uygulamasına tabi olmayı seçebilecekler. Bu uygulamanın, AB’yi yabancı şirketler için daha cazip bir yatırım merkezi haline getirmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda, Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı, yabancı yatırımların AB’ye çekilmesine yardımcı bir yöntem olarak değerlendirilebilir.

Avrupa Komisyonu, benzer bir vergi düzenlemesi teklifini 2011 yılında da sunmuştu. Ancak, üye ülkelerden yeterli desteği görmeyen düzenleme teklifi kabul edilememişti. 2011’deki tekliften farklı olarak yeni düzenleme ile AB’de faaliyet gösteren ve yıllık gelirleri 750 milyon avronun üzerinde olan şirketler ve şirket iştirakleri vergilendirilecek gelirlerini ve muafiyetlerini aynı şekilde hesaplayacak. Bunlara ek olarak, yeni düzenleme, Ar-Ge faaliyetleri ve yenilikçi firmalar için de fırsatlar sunuyor.