İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2016

AB GÜNDEMİ

 • AB ile Kanada arasında müzakereleri yedi yıl süren Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma (CETA), 30 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen 16’ncı AB-Kanada Zirvesi’nde imzalandı. Hatırlanacağı üzere, 27 Ekim 2016 tarihinde imzalanması öngörülen CETA’nın geleceği, Belçika’nın Valon Bölgesi Parlamentosunun muhalefeti nedeniyle belirsizliğe girmişti. Valon Bölgesi Parlamentosunun çekincelerinin giderilmesiyle CETA’nın imzalanmasının önü açılmıştı.

  AB’nin müzakere ettiği en kapsamlı ve ilerici ticaret anlaşması olma özelliğine sahip CETA, diğer STA’lar için de bir referans noktası olarak görülüyor.  CETA, sürdürülebilir kalkınma, işgücü piyasası ve çevre konularında şimdiye kadar müzakere edilmiş ikili ticaret anlaşmalarına kıyasla oldukça iddialı başlıklar içermesi nedeniyle önem taşıyor. Gümrük tarifelerini neredeyse tümüyle kaldıran CETA’nın AB ile Kanada arasında ticareti yılda 12 milyar avro değerinde artıracağı tahmin ediliyor.

  Kamu alımları piyasalarına erişimdeki engelleri kaldıran CETA sayesinde, Avrupalı şirketlerin Kanada’da gerek federal ve bölgesel gerekse yerel seviyede ihalelere katılmaları mümkün olacak. Hizmetler piyasalarının açılmasıyla mühendislik, muhasebe ve mimarlık gibi meslek gruplarından profesyonellerin Kanada’da çalışması daha kolay hale gelecek. AB Coğrafi İşaretlerine sahip 140’ı aşkın ürün de Kanada’da korunmaya devam edecek. Bu haliyle CETA, AB ile Kanada arasında ticari ve ekonomik faaliyetlerin artırılmasından öte ortak değerlerin korunması ve teşvik edilmesini sağlayacak.

  AB-Kanada Zirvesi’nde ayrıca AB ile Kanada arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması (SPA) imzalandı. SPA, taraflar arasında dış politika, kriz yönetimi, güvenlik, savunma, enerji ve iklim değişikliği ile toplumlararası etkileşim gibi konularda işbirliğinin derinleştirilmesini öngörüyor.

  AB ile Kanada arasında; Ukrayna, Suriye, göç ve mülteciler başta olmak üzere birçok konuda işbirliğinin artırılması amaçlayan AB-Kanada Ortak Deklarasyonu kabul edildi.

  AB-Kanada Zirvesi, CETA ve SPA hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 • Avrupa Komisyonu, 25 Ekim 2016 tarihinde, 2017 Yılı Çalışma Programını kamuoyuna açıkladı. Komisyonun 2017 Yılı Çalışma Programı,  21 adet önemli girişimin yanı sıra, mevcut düzenlemelerin niteliğinin iyileştirilmesini amaçlayan 18 adet REFIT teklifi de içeriyor. Komisyonun söz konusu 21 girişim üzerindeki çalışmalarını aşağıdaki 10 öncelik genelinde sürdürmesi öngörülüyor:

  -İstihdam, büyüme ve yatırımları desteklenmesi amacıyla; Gençlik Girişimi’nin, yeni bir Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı’nın sunulması

  -Dijital Tek Pazar’ın orta vadeli değerlendirmesinin yapılması;

  -Enerji Birliği Stratejisi’nin düşük emisyonlu araçlar ve hareketliliğe ağırlık vererek uygulanması; 

  -Tek Pazar Stratejisi, Avrupa için Uzay Stratejisi ve Sermaye Piyasaları Birliği Eylem Planı’nın uygulanması ve şirketlerin daha adil vergilendirmeleri için öneriler sunulmasıyla daha derin ve daha adil bir İç Pazar’ın oluşturulması;

  -AB-27’nin reformu ve Ekonomik ve Parasal Birliğin güçlenmesine yönelik görüşlerin ve sosyal adaletin sağlanması için Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nun sunulması;

  -Herkes İçin Ticaret Stratejisi’nin (Trade for All Strategy) uygulanması ve AB’nin ticaret müzakereleri yürütürken ticareti savunma araçlarının güçlendirilmesi;

  -Terörle mücadele ve kişisel verilerin korunması konusundaki kuralların uyumlaştırılması ve Güvenlik Birliği’nin oluşturulması yönündeki çabalara devam edilmesi;

  -Avrupa Göç Gündemi’nin uygulanması;

  - AB’nin küresel aktör olarak rolünü güçlendirilmesi amacıyla, Avrupa Savunma Fonunu da içeren Avrupa Savunma Eylem Planı’nın sunulması ve Suriye için AB Stratejisi’nin kabul edilerek, AB Küresel Stratejisi ile AB-Afrika Ortaklığı’nın uygulanması;

  -Yetkilendirilmiş ve uygulanmış eylemlerde mevcut yasaların, Antlaşma hükümlerine uyarlanması, bazı ikincil AB düzenlemelerinin benimsenmesi için mevcut prosedürlerin demokratik meşruiyetinin değerlendirilmesi ve AB yasalarını uygulamak için çabalarının artırılması.

 • Avrupa Komisyonu, 25 Ekim 2016 tarihinde, birtakım Üye Devletlerde hâlihazırda uygulanan iç sınır kontrollerinin üç ay süreyle daha devam ettirilmesine yönelik kararını Konseye sundu. Bilindiği üzere, etkin işleyen Schengen sisteminde, Schengen Alanı’na dâhil ülkeler arasındaki sınır kontrolleri asgari seviyeye indirilmiş ve kişilerin serbest dolaşımı esas kabul edilmişti. Fakat hız kazanan mülteci krizinin bir sonucu olarak, Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç’te geçici sınır kontrollerine başlanmıştı. Komisyon, yaptığı incelemelerin ardından aldığı kararla, sınır kontrollerinin üç ay süreyle daha sürdürülebileceğini öne sürdü.

  Avrupa Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Schengen Alanı’nın, sürdürülmesi gereken tarihi bir başarı olduğunu ifade etti ve alınan kontrol önlemlerinin geçici olduğuna dikkat çekti. Türkiye-AB Mülteci Uzlaşısı’nın etkin şekilde işlerlik kazandığı tarihten bu yana AB’ye düzensiz göçte gözle görülür bir düşüş yaşansa da kabul edilen bu geçici önlemler, Yunanistan’dan diğer AB ülkelerine düzensiz yollarla geçiş yapmayı hedefleyen göçmenlerin kontrolünü amaçlıyor.

 • Litvanya’da, ilk turu 9 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşen, ikinci turu ise 23 Ekim 2016 tarihinde yapılan genel seçimleri, Ramunas Karbauskis başkanlığındaki Yeşiller ve Çiftçiler Birliği kazandı. Yeşiller ve Çiftçiler Birliği, 141 sandalyeli parlamentoda 54 sandalye elde ederken, Hristiyan Demokrat Vatan Birliği Partisi 31 sandalye ile ikinci, Başbakan Algirdas Butkevicius’un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti ise 17 sandalye elde ederek üçüncü sırada yer aldı. Liberal Hareket 14 sandalye alırken, AB karşıtı Düzen ve Adalet Partisi ise 8 sandalye elde etti. Seçimleri önde tamamlayan Yeşiller ve Çiftçiler Birliği’nin, Vatan Birliği Partisi ve Sosyal Demokratlar ile koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik görüşmelere ilerleyen günlerde başlaması bekleniyor.