İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-31 EKİM 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

AB’de Organik Tarım Arazileri Artıyor 

AB resmi istatistik kurumu – Eurostat, 25 Ekim 2016 tarihinde, AB’de organik tarım arazilerine ilişkin verileri açıkladı. Eurostat verilerine göre, 2015 itibarıyla AB’de 11 milyon hektarın üzerinde tescillenmiş veya dönüştürülmüş organik tarım arazisi bulunuyor. Bu da AB’de kullanılan tarımsal alanların yüzde 6,2’sini oluşturuyor. Eurostat verileri, organik tarıma ayrılan arazilerin, 2010 yılından bu yana yaklaşık iki milyon hektar arttığını gösteriyor. Organik tarım arazilerindeki artışa paralel olarak kayıtlı organik tarım üreticilerinde de artış yaşandığı ve AB genelinde kayıtlı organik tarım üreticilerinin sayısının 2015 yılının sonunda 275 bin 500’e ulaştığı görülüyor.

AB’de Organik Tarım Arazileri, 2010-2015

(milyon hektar)

Kaynak: Eurostat

 

Organik tarım arazilerinin üye ülkeler arasındaki dağılımına bakıldığında, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya’nın, AB’deki en geniş organik tarım arazilerine ve organik tarımda faaliyet gösteren en fazla üreticiye (yüzde 52) sahip ülkeler oldukları görülüyor.

Eurostat verileri, üye ülkeler arasında organik tarıma ayrılan arazilerin büyüklüğü konusunda büyük farklılıkların bulunduğunu ortaya koyuyor. Eurostat verilerine göre, organik tarıma ayrılan arazilerin toplam tarımsal alana oranı bakımından, yüzde 20 ile Avusturya (552 bin hektar) ilk sırada yer alıyor. Avusturya’yı, organik tarım arazilerinin toplam tarımsal alanın yüzde 17’sini oluşturduğu İsveç (519 bin hektar), yüzde 16’sını oluşturduğu Estonya (156 bin hektar) takip ediyor. Çekya, İtalya ve Letonya da organik tarım arazilerinin toplam tarımsal alana oranının yüzde 10’un üzerinde olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Malta, İrlanda ve Romanya ise organik tarım arazisinin tarımsal alana oranı bakımından en alt sıralarda yer alan AB üye ülkeleri olarak dikkat çekiyor. Organik tarım arazilerinin tarımsal alana oranı, Malta’da yüzde 0,3 (30 hektar), İrlanda’da yüzde 1,6 (73 bin hektar), Romanya’da ise yüzde 1,8 (246 bin hektar).

AB Üye Ülkelerinde Organik Tarım Arazileri, 2015

(kullanılan tarımsal alana oranı, yüzde)

Kaynak: Eurostat