İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 EYLÜL-2 EKİM 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

AB Vatandaşlarının Turizm Faaliyetleri

AB Resmi İstatistik Kurumu-Eurostat, 26 Eylül 2016 tarihinde Dünya Turizm Günü vesilesiyle AB vatandaşlarına ilişkin turizm verilerini açıkladı. Eurostat verilerine göre, yaş grupları açısından değerlendirildiğinde, AB’de yaşayan 65 yaş ve üstü turistler (yaşlı turistler), 2014 yılında dünya turizm faaliyetlerinin yüzde 20’sini gerçekleştirdi. 65 yaş ve üstü gruba mensup Avrupalı turistlerin dünya turizm harcamalarındaki payı ise yüzde 16 oranında kaydedildi.  Bu gruba mensup bir turistin günlük harcamalarının ise ortalama 52,6 avro tutarında ve ortalama bir turistin harcamalarına kıyasla 12,7 avro az olduğu belirtildi.

Genel anlamda, 65 yaş ve üstü gruba mensup turistlerin üçte ikisinin yurtiçi tatilleri tercih ettikleri dikkat çekiyor.  Bunun özellikle İspanya ve Yunanistan’da yaşayan 65 yaş ve üstü grup mensubu AB vatandaşları için geçerli olduğu görülüyor. İspanya’da yaşayan yaşlı turistlerin yüzde 94’ü, Yunanistan’da yaşayan yaşlı turistlerin yüzde 92’si yurtiçi tatilleri tercih ederken, bunları yüzde 89 ile Çek Cumhuriyeti ve Romanya’daki yaşlı turistler takip ediyor. Lüksemburg (yüzde 99), Belçika (yüzde 91) ve Malta’da (yüzde 82) yaşayan yaşlı turistlerin çoğunun ise 2014 yılında yurtdışı tatili yurtiçi tatile tercih ettiği dikkat çekiyor.

                                       

                          Turizm: AB’de İkamet Edenlerin Yaş Gruplarına Göre Dağlımı (2014)

                                                   (Turizm konaklamalarının oranı)     

    

     Kaynak: Eurostat