İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 EKİM 2016

HAFTANIN HABERİ

Komisyon, İlk Güvenlik Birliği İlerleme Raporu’nu Açıkladı

Avrupa Komisyonu, Güvenlik Birliği’ne ilişkin ilk İlerleme Raporu’nu 12 Ekim 2016 tarihinde açıkladı. Nisan-Eylül 2016 dönemini kapsayan rapor, AB düzeyinde terör, örgütlü suçlar ve siber suçlarla mücadele dâhil olmak üzere güvenlik alanında iyi düzeyde ilerleme kaydedildiği belirtilirken, öncelikli alanlarda yapılması gerekenleri ortaya koyuyor.

Bilindiği üzere, AB halkının güvenliği, Juncker Komisyonu’nun göreve geldiği günden bu yana özel önem verdiği alanlardan biri. Avrupa Komisyonu, 28 Nisan 2015 tarihinde, terör ve diğer güvenlik tehditlerine karşı etkili şekilde mücadele edilmesi yönünde gerekli eylemleri ortaya koyan Avrupa Güvenlik Gündemi teklifini kabul etmişti. 2015-2020 dönemini kapsayan Avrupa Güvenlik Gündemi, etkili ve sürdürülebilir bir Güvenlik Birliği’nin oluşturulmasını hedefliyor. Bu doğrultuda, Ağustos 2016’da Komisyon bünyesinde Güvenlik Birliği dosyası, Britanya’nın yeni Komisyon Üyesi Julian King’e verilmişti. Güvenlik Birliği hedefine yönelik ilerlemeleri değerlendiren söz konusu rapor, King’in görevlendirme mektubunda talep edilen doğrultuda açıklamakla yükümlü olduğu raporların ilkini oluşturuyor.

Raporda, Avrupa Komisyonunun, teröristlerin saldırılarda bulunmalarına imkân verecek kaynaklardan mahrum bırakılması ve tehditlere karşı savunmanın ve dayanıklılığın güçlendirilmesi doğrultusunda çalışacağı belirtiliyor. Bu kapsamda, yasal çerçevenin sağlamlaştırılması, radikalleşmenin önlenmesi ve radikalleşme ile mücadele ile bilgi alışverişinin iyileştirilmesi ve dış sınırlarda güvenliğin artırılması, Komisyonun odaklanacağı iki öncelikli alanı oluşturuyor.

Yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve radikalleşme ile mücadele kapsamında, Komisyonun Terörle Mücadele Yönerge teklifi üzerinde yıl sonuna kadar anlaşmanın sağlanması gerektiği belirtiliyor. Söz konusu yönerge taslağı, AB ülkelerine geri dönen yabancı savaşçılardan kaynaklanan tehditler başta olmak üzere, AB mevzuatında terör tehditlerinin etkili şekilde ele alınması için hayati önem taşıyor. Yarı otomatik ateşli silahların yasaklanması amacıyla Ateşli Silahlar Yönergesi’nin güncellenmesi konusunda da yıl sonuna kadar anlaşmaya varılması gerektiği vurgulanıyor. Patlayıcı Bileşenlerinin Pazarlanması ve Kullanılması Tüzüğü’nün eksiksiz uygulanması gerektiği vurgulanırken, patlayıcılarda kullanılabileceği tespit edilen ek maddelerin, Kasım 2016’da izlenen maddeler listesine eklenerek, Komisyon tarafından sıkı kontrollere tabi tutulacağı belirtiliyor.

Bilgi alışverişinin ve dış sınır güvenliğinin artırılması kapsamında ise raporda, Üye Devletlerden, AB Yolcu Kayıt Sistemi (PNR) Yönergesi’ni Mayıs 2018’e kadar uygulayacak kapasiteye erişmek üzere Yolcu Bilgi Birimleri (Passenger Information Units - PIUs) kurmak için gerekli adımları atmaları isteniyor. 2018 ilkbaharında işlerlik kazanması öngörülen PNR Yönergesi için 11 Üye Devletin (Yunanistan, Polonya, Avusturya, Almanya, Malta, GKRY, Macaristan, Çekya, Slovakya, Lüksemburg ve İrlanda) halen planlarını sunmamış olması, Komisyonun işinin kolay olmayacağına işaret ediyor. Bu nedenle raporda, Komisyonun uygulamayı hızlandırmak üzere, Üye Devletlere 70 milyon avro tutarında destek sağlayacağı ve Kasım 2016’da bir uygulama planı sunacağı belirtiliyor.

Üye Devletlerin birbirlerinin otomatik DNA analizi dosyaları, parmak izi tanımlama sistemlerine ve araç kayıt veri tabanlarına erişimine izin vermesini öngören Prüm Çerçevesi’nin uygulanması da sorunlu alanlar arasında yer alıyor. Raporda, Komisyonun sınır ötesi suçla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Prüm Kararlarını uygulamayan Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve Portekiz’e yönelik Eylül 2016’da ihlal prosedürü başlattığı hatırlatılıyor.

Bunların yanında, Europol bünyesindeki Avrupa Terörle Mücadele Merkezinin Üye Devletlere günün 24 saati destek vermesinin ve farklı bilgi iletişim sistemlerinin beraber işlerliğinin sağlanması için çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor. Raporda ayrıca Komisyonun, vizesiz seyahatten istifade eden üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen Alanı’na gerçekleştirdikleri seyahatlerde ön kontroller için AB Seyahat ve Bilgi Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) teklifini Kasım 2016’ya kadar sunmaya hazırlandığı açıklanıyor.

Son olarak, AB dış sınırlarından geçiş yapan AB vatandaşlarının sistematik şekilde kontrol edilmesi için gerekli düzenlemelerin 2016 yılı sonuna kadar kabul edilmesi ve dış sınırlarda güvenliğin artırılması için bir AB Giriş-Çıkış Sistemi (EU Entry-Exist System- EES) oluşturulması, Komisyonun öncelik listesinde yer buluyor.

Komisyonun ilk Güvenlik Birliği İlerleme Raporu’na buradan ulaşılabilir.