İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2016

HAFTANIN HABERİ

Avrupa Komisyonu Ekonomik Değerlendirme Raporlarını Yayımladı

Avrupa Komisyonu 8 Mart 2016 tarihinde Avrupa Sömestri kapsamında 26 AB üye ülkesine ilişkin ekonomik değerlendirme raporlarını yayımladı.

Bu raporlar içinde 18 üye ülkeye yönelik derinlemesine gözden geçirme raporları da yer alıyor. Derinlemesine gözden geçirmeye tabi üye ülkeler, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere sıralanıyor. Avrupa Komisyonunun yayımladığı raporlarda üye ülkelerin makroekonomik dengesizliklerini düzeltmede ve Komisyonun her üye ülkeye özel tavsiyeleri doğrultusunda gereken önlemleri almada ilerleme kaydettikleri belirtiliyor.

Derinlemesine gözden geçirme raporlarının amacı 2016 Uyarı Mekanizması raporunda üye ülkelerin belirlenen makroekonomik dengesizliklerinin ortaya koyulması ve bunlara karşı aşırı açık prosedürü uygulanıp uygulanmamasının belirlenmesi teşkil ediyor. 2016’da makroekonomik dengesizlik prosedürünün uygulanmasının basitleştirilmesi amacıyla dengesizliklerin sınıflandırılması altıdan dörde indirilerek, dengesizlik, aşırı dengesizlik ve aşırı dengesizliklere yönelik düzeltici eylemler olmak üzere belirlendi.

Avrupa Komisyonu altı üye ülkenin (Avusturya, Belçika, Estonya, Macaristan, Romanya, İngiltere) makroekonomik dengesizlik prosedürü kriterleri kapsamında dengesizlikleri bulunmadığına karar verirken, 7 üye ülkenin (Finlandiya, İrlanda, Almanya, Hollanda, Slovenya, İspanya, İsveç) makroekonomik dengesizlikleri olduğu sonucuna vardı. Komisyon beş üye ülkede (Bulgaristan, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Portekiz) aşırı makroekonomik dengesizlik bulunduğunu tespit etti ancak bu ülkelerden hiçbiri için aşırı dengesizlik prosedürü başlatılmasının gerekli olmadığına karar verdi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ise makroekonomik istikrar programları uygulamaları nedeniyle Avrupa Sömestri kapsamında ekonomik yönetişim sürecine tabi değiller.

Bilindiği üzere Avrupa Sömestri (European Semester) AB üye ülkelerinin ekonomik ve mali politikalarının koordinasyonuna ilişkin bir süreç. Her yılın başından itibaren altı aylık bir döngü içinde gerçekleşen bu süreçte üye ülkeler bütçe ve ekonomi politikalarını AB düzeyinde kabul edilmiş olan hedef ve kurallara uyumlu hale getirirler. Sömestrin amacı, güçlü kamu maliyesi ve ekonomik büyüme yaratılması ve aşırı makroekonomik dengesizliklerin önlenmesi. Yaşanan ekonomik kriz, daha güçlü bir ekonomik yönetişim ve üye ülkelerin politikaları arasında eşgüdüm sağlanması ihtiyacını ortaya çıkardı. Avrupa Sömestri, Avrupa 2020 Stratejisi altındaki büyüme ve istihdam odaklı yapısal reformlar ile İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamındaki mali politikalar ve aşırı makroekonomik dengesizliklerin önlenmesine yönelik politika koordinasyonunu sağlıyor. Avrupa Sömestri döngüsünde bir zaman çizelgesi doğrultusunda üye ülkeler, AB düzeyinde oluşturulan tavsiyeler ve rehber ilkelere göre politika planlarını, yani ulusal reform programları ve istikrar veya uyum programlarını AB düzeyinde değerlendirilmek üzere sunarlar. Değerlendirmeden sonra, ulusal bütçe ve reform politikaları ve gerekiyorsa makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesi için bir sonraki yılın bütçesi oluşturulurken dikkate alınmak üzere üye ülkelere özel tavsiyeler oluşturulur. Bu aşamalar sonrasında, Temmuz ayı itibarıyla üye ülkelerin uygulama sürecine geçilir. Yılsonuna doğru Avrupa Komisyonunun bir sonraki yıl için hazırladığı ve genel ekonomik durumu anlatan Yıllık Büyüme Araştırması ile döngü yeniden başlar.