İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2016

İSTATİSTİKLERLE AB

Avrupa Komisyonunun istatistik kurumu Eurostat, 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde kadın ve erkeklerin iş piyasasındaki durumuna ilişkin bilgi paylaşımında bulundu. Bu bağlamda, 2014 yılında kadınlar ve erkekler arasındaki cinsiyete bağlı ücret farkının AB çapında yüzde 16,1 olduğu hatırlatıldı. Eurostat AB üye ülkelerinden de çeşitli veriler aktardı. Bu verilere göre,  2014’te söz konusu fark Slovenya ve Malta’da yüzde 5’in altında olurken, Estonya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Slovakya’da ise yüzde 20’in üzerinde kaydedildi. Buna karşın söz konusu farkların deneyim ve eğitim gibi kişisel özelliklerin yanı sıra sektörel ve mesleki alanda cinsiyet ayrımı ile de açıklanabileceği belirtildi.

Eurostat çalışmasında iş piyasasında kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklara ücretin yanı sıra sözleşme türünü de dâhil etti. Buna göre, 2014 yılında AB çapında çocuk sahibi olmayan 25-49 yaş arası beş kadından biri (yüzde 20) yarı zamanlı çalışırken, çocuk sahibi olmayan on iki erkekten birinin yarı zamanlı olarak çalıştığı tespit edildi. Eurostat, söz konusu farkın çocuk sayısına bağlı olarak arttığının özellikle altını çizdi. 2014 yılında üç çocuğa sahip olan kadınların yarısı (yüzde 45,1) yarı zamanlı çalışırken, erkekler için ise söz konusu oran sadece yüzde 7 olarak belirlendi.

               Cinsiyet ve çocuk sayısına göre yarı zamanlı çalışma, 2014

                                (25-49 yaş arası nüfus, %)

Kaynak: Eurostat