İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-16 KASIM 2013

32’NCİ KİK TOPLANTISI BRÜKSEL’DE YAPILDI

Açış konuşmalarını KİK Eş Bakanları Cveto Stantic ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in yaptığı toplantıda, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkan Yardımcısı Jane Morrice, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Jean-Christophe Filori ile AB Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükkaya birer konuşma gerçekleştirdi. “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Seviyesinin Belirlenmesi” başlıklı birinci oturumda, Uluslararası Af Örgütü’nden Andrew Gardner, EESC Dış İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Evelyne Pichenot ve TEPAV’dan Özge Mumcu; “Türkiye’de Sendikal Haklar” başlıklı ikinci oturumda Avrupa Komisyonu Sosyal Politikalar ve İstihdam Genel Müdürlüğü’nden Thomas Bender; “AB-Türkiye Gümrük Birliği: Zorluklar ve Beklentiler” başlıklı üçüncü oturumda ise Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü’nden Luc Pierre Devigne ile İKV Brüksel Temsilcisi M. Haluk Nuray birer sunum gerçekleştirdi. 32’nci KİK kapsamında ayrıca Annie Van Wezel ile Prof. Rüçhan Işık tarafından hazırlanan, Türkiye’de sendikal haklara ilişkin ortak rapor sunuldu.

AB-Türkiye KİK Avrupa Kanadı Başkanı Cveto Stantic, yaptığı konuşmada, Türkiye ile 3 yıl aradan sonra Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslının açılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “(…) ileriye doğru atılmış çok önemli bir adım olarak görüyorum. Bizler sivil toplum temsilcileri olarak bu sürecin daha ileriye götürülmesi için çalışacağız” dedi. Türkiye ile AB arasında oluşan olumlu atmosfere daha fazla katkı yapacaklarına dikkati çeken Avrupa Kanadı Başkanı Stantic, Türkiye-AB müzakere sürecinin iki taraf açısından da önemli olduğunu vurguladı.

KİK Türk Kanadı Başkanı Bendevi Palandöken ise konuşmasında, “Türkiye’nin AB üyeliğinin hepimiz için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bunun başarılabilmesi, Türkiye’nin ve AB’nin ortak çıkarlarına daha çok hizmet edecektir’’ dedi. Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kopenhag kriterlerini sağlamasında, AB katılım sürecinin son derece belirleyici ve teşvik edici olduğunu hatırlatan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “(…) demokrasimizi daha da ileri taşımak, ekonomik dönüşüm sürecimizi tamamlayacak adımlar atabilmek için AB katılım sürecinin önemini hepimizin çok dikkatli bir biçimde anlaması ve yorumlaması gerekiyor” dedi. Avrupa Komisyonu’nun 2013 yılı Türkiye İlerleme Raporu’na atıfta bulunan KİK Türk Kanadı Başkanı Palandöken, raporun hükümetin reform kararlılığını tescil ettiğini ifade etti.

AB Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükkaya konuşmasında, siyasi engellerin kalkması halinde Türkiye’nin azami üç yılda tüm fasılları kapatarak katılım müzakerelerini tamamlayabileceğini vurgularken, “500 milyon nüfuslu bir birliğin, 700 bin kişi tarafından rehin alınmasına müsaade edilmemesini” istedi. Bakan Yardımcısı Büyükkaya, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları ile ilgili olarak ise, “(…) vizeleri kaldırırsak Türkiye’den AB’ye çok gelen olur teziniz artık çöktü. Artık Türkiye’den AB’ye çalışmak için gitmek bir yana tersine göç söz konusu. Vize muafiyeti için istenen geri kabul anlaşmasında başka ülkelerden istemediğiniz şartları bizden talep etmeyin” ifadesini kullandı.

Brüksel’de düzenlenen 32’nci KİK toplantısında iş dünyasını temsilen söz alan TİSK Başkanı ve İKV Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Kudatgobilik, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarını gündeme getirdi. Dünya Bankası’nın, Gümrük Birliği’ni değerlendirme raporunda, Türkiye’ye vize muafiyeti konusunda AB’ye derhal harekete geçme çağrısı yaptığını hatırlatan TİSK Başkanı Kudatgobilik, Avrupa Komisyonu yetkililerini uyardı.