İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 KASIM 2013

“YEREL YÖNETİMLER İÇİN AVRUPA’DAN YENİLİKÇİ UYGULAMALAR TRANSFERİ BÖLGESEL ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31 Ekim 2013 tarihinde “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi” kapsamında “Yerel Yönetimler İçin Avrupa’dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı” İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun da katıldığı çalıştaya, Türkiye’nin dört bir yanından valilik AB birimi temsilcileri de katılım sağladı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin hedefinin AB standartlarının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti ve 2010 yılından itibaren, “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi” kapsamında 760’ın üzerinde “AB Uyum Danışma Yönlendirme Kurulu” toplantısının düzenlendiğini, bu toplantılar ile yerelde çalışmalar yürüten tüm birimlerin AB konularında güncel bilgileri paylaşma fırsatı bulduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu konuşmasında, AB Bakanlığı’nın da desteği ile illerde valilikler bünyesinde birçok uyum çalışmasının sürdürüldüğünü, bundan sonraki süreçte de uyum çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirterek, asıl temennilerinin AB ile bütünleşmenin ötesinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak olduğunu ifade etti.

Çalıştayda, Ulusal Ajans Leonardo da Vinci (LdV) Programı Koordinatörü Celil Yaman, “LdV Programı Yenilik Transferi Projeleri”ni tanıttı. 2007-2013 yılları arasında yenilik transferi projeleri kapsamında, Comenius, Erasmus, LdV, Grundtvig ve Gençlik programlarından oluşan mesleki eğitim programları gerçekleştirildiğini belirten Yaman,  bu programlar çerçevesinde, kamu kurumu, meslek liseleri, belediye, dernek, üniversite, şirketler ve birlikleri kapsayan yüzde 17’lik bir kurumsal dağılım olduğunu; bu oranı 2014’den itibaren, yerel ve bölgesel idarelerin eğitim programlarına ve projelere katılımlarının artırılması ve desteklenmesi aracılığıyla yüzde 25’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çalıştayda 2014-2020 döneminde eğitim ve gençlik programları kapsamındaki yeni fırsatlara ve Erasmus + programına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Avrupa Komisyonu’nun eğitim, öğretim, gençlik ve spor için önerdiği Erasmus + programı, bireylerin kişisel girişimlerini güçlendirmeye, yeni beceriler kazanmalarına ve istihdam olanaklarını artırmalarına yardım etmeyi hedefliyor.

“Yerel Yönetimler İçin Avrupa’dan Yenilikçi Uygulamalar Transferi Bölgesel Çalıştayı”nda ayrıca, Valilik AB Birimlerinin birbirleri ve AB Bakanlığı ile daha etkin ve düzenli bir iletişim içerisinde olmalarını ve iyi uygulamaları birbirleri ile paylaşmalarını sağlayan ve yerel düzeyde yürütülmüş olan bütün projeler ile ilgili bilgileri tek bir veri tabanında toplayan www.yereldeab.org.tr internet portalı tanıtıldı.

Çalıştayda ayrıca AB Bakanlığı tarafından yerel düzeyde yürütülen çalışmalar ile ilgili hazırlanmış olan “Yerelde AB Çalışmaları 2009-2013” isimli kitabın dağıtımı gerçekleştirildi.