İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 KASIM 2013

“AVRUPA KOMİSYONU 2013 SONBAHAR DÖNEMİ EKONOMİK TAHMİN RAPORU” YAYIMLANDI

Raporda 2013’ün ikinci yarıyılında AB’nin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 büyüme göstereceği tahmininde bulunuluyor. 2013’deki yavaş ve kırılgan büyümeyi takiben, önümüzdeki dönemde ekonomik büyümenin aşamalı olarak hız kazanarak, 2014 ve 2015’de daha güçlü olacağı belirtiliyor.

Büyümenin 2014’de AB’de yüzde 1,4 ve Avro Alanı’nda yüzde 1,1; 2015’de sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,7’ye ulaşmasının beklendiği kaydediliyor.  

Ancak işsizlik oranının 2015’e kadar yüzde 12’nin üzerinde seyretmeye devam edeceği, 2014’de yüzde 12,2’den, 2015’de yavaşça yüzde 11,8’e gerileyeceği tahmin ediliyor. Ekonomik krizin beraberinde getirdiği kredi ve likidite darlığı, finansal bölünmüşlük, belirsizliğin artması ve açıkların dengeye getirilmesi gibi sorunların büyümenin üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği, ancak makroekonomik dengesizliklerin düzeltilmesinde ilerleme kaydedildikçe bu sorunların büyüme üzerindeki etkisinin azalacağı ve iç talebin büyümenin itici gücü olmaya başlayacağı belirtiliyor. Diğer yandan enflasyonun AB ve Avro Alanı’nda 2013’de yavaşladığı ve 2014’de de indiği seviyeyi koruyacağı belirtiliyor. Ancak, enflasyonun dengelenmiş olmasına karşın jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı çekme riski bulunduğu da kaydediliyor.

AB dışında dünyada ekonomik aktivitenin geçen yılki raporda tahmin edilenden daha düşük bir hızda büyüme göstermesi öngörülüyor. AB ülkelerindeki ekonomik farklılıklara da değinilen raporda özetle, Litvanya ve Letonya gibi ekonomilerin ekonomik toparlanma sürecinden geçtiği ve bunun önümüzdeki yıllarda da devam edeceği,  Avusturya ve Almanya gibi bazı Avro Alanı çekirdek ülkelerinin ise gelecek dönemde ekonomik yavaşlamadan çıkarak güçlü büyüme sürecine gireceklerini, Finlandiya ve Hollanda gibi diğer çekirdek ülkelerin ise kuvvetli resesyondan sonra daha yavaş büyüme eğilimi içinde oldukları belirtiliyor. Ekonomi kurtarma programı uygulanan kırılgan üye ülkelerden İrlanda’nın, AB ortalamasının üzerinde büyüme göstermesi beklenirken Portekiz’in bu yıl ikinci çeyrekte durgunluktan çıktığı kaydediliyor. İspanya ve Yunanistan’ın ise önümüzdeki yıldan itibaren büyüme eğilimine gireceği; Slovenya ve GKRY’nin ise önümüzdeki yıl durgunluk içinde olmaya devam edecekleri öngörüsünde bulunuluyor.

Aday ülkelerin de değerlendirildiği raporda Türkiye’ye de yer veriliyor. Türkiye’de, geçen yılın son iki çeyreğinde görülen ekonomik yavaşlamadan sonra 2013’ün ilk çeyreğinde büyümenin arttığı ve bunun büyük ölçüde iç talep artışından kaynaklandığı belirtiliyor. 2013’ün ikinci yarısından itibaren sıkılaşan finansal koşullara bağlı olarak iç talepte azalma ve ekonomik büyümenin durağan hale gelmesi, 2014’den itibaren büyümede yeniden artış eğilimi ve 2015’de güçlü özel sektör harcamaları ve yatırımlarına bağlı olarak büyümede artış öngörülüyor. Türkiye’de büyümenin bu yıl yüzde 3,5 oranında, gelecek yıl yüzde 3 ve 2015 yılında ise yüzde 4,3 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyon oranının bu yıl yüzde 7,7 ve gelecek yıl ise 7,2 olması beklenirken, 2015’de yüzde 7,5 olacağı tahmin ediliyor.  İşsizlik oranına ilişkin olarak, bu rakamın 2013’de yüzde 9,6 oranında, gelecek yıl yüzde 9,9 ve 2015’de ise yüzde 9,2 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. 

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn de son Ekonomik Tahmin Raporu’na ilişkin yaptığı açıklamada raporunun değerlendirmelerini ortaya koydu ve AB ekonomisinin bir dönüm noktasına geldiğini, mali konsolidasyon ve gerçekleştirilen yapısal reformların AB’de toparlanmanın temelini oluşturduğunu belirtti. Ancak zafer ilan etmenin henüz çok erken olduğunu ve işsizliğin yüksek düzeyde seyretmeye devam ettiğine dikkat çekerek, bu nedenle AB ekonomisinin sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratması amacıyla çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.