İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 EKİM-1 KASIM 2013

AB DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

24-25 Ekim 2013 tarihlerinde AB Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi gerçekleştirildi. Toplantının ana gündemini ekonomik ve parasal politika ile dijital ekonomi oluşturdu. 

AB’nin büyümesi ve rekabet gücünü artırılması açısından güçlü bir dijital ekonominin önemi üzerinde duran Konsey bu amaçla AB’nin dijital ürünler ve hizmetlerde yeniden hız kazanması için her türlü çabanın sarf edilmesi gerektiğini, dijital ve telekom piyasalarının bütünleşerek tek pazar haline gelmesine acilen ihtiyaç duyulduğuna işaret etti. Tek Dijital Pazar’ın tamamlanmasına ilişlin taahhütlerin 2015 yılına kadar yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.  Bu alanda yeni altyapı yatırımların desteklenmesi ve 4G gibi yeni teknolojilerin yaygınlaşmasının hızlandırılması gerektiğini kaydeden Konsey, yeni dijital teknoloji ve uygulamalarından olan Bulut,  Büyük Veri ve Açık Veri alanlarında önemli rolü olan ulusal koordinatörlerden oluşan güçlü bir ağ kurulması çağrısında bulundu.

Diğer yandan, dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin devam eden çalışmaların vergi kaçakları, vergi kaçakçılığı, vergi kayıpları, kar transferi gibi konularda üye ülkelerin faaliyetlerini koordine etmelerinin gerektiği belirtildi. Dijital ekonomide uygulanan KDV’nin gözden geçirilmesi üzerinde de durulacağı ve konunun Konsey’in Aralık ayındaki toplantısında görüşüleceği belirtildi. E- tanımlama, e- faturalama ve ödeme gibi, görüşmeleri devam eden mevzuat düzenlemelerinin, Siber Güvenlik Yönergesi ve AB Genel Veri Korunması Çerçevesinin sonuçlandırılmasının önem taşıdığı belirtildi. Dijital ekonomi uzmanlar grubunun kurulmasını Konsey’in memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Araştırma ve yenilikçiliğin de büyüme ve rekabet gücünün motoru olduğuna işaret eden AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve üye ülkeleri inovasyon ve araştırma alanlarında çabalarını sürdürmeye çağırdı. Hizmetler alanında, hizmetler direktifinin uygulanmasının geliştirilmesi ve böylece piyasaların açılmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Ekonomik ve sosyal politika alanında Konsey, genç nüfus işsizliği ile mücadelenin AB’nin büyüme, rekabet gücü ve istihdamın artırılması stratejisinin temel hedefi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Konsey, üye ülkeler tarafından Genç Nüfusun İstihdamı Girişimi kapsamında kabul edilen “Gençlerin Garantisi” uygulanması sağlayacak planların yılsonuna kadar kabul edilmesi çağrısında bulundu. Ekonominin normal koşullarda kredilendirilmesi, başta KOBİ’ler olmak üzere yatırımların finansmanının kolaylaştırılmasının sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Yine, özellikle KOBİ’leri ilgilendiren, mevzuatın işletmelere yükünün araştırılması ve hafifletilmesi programı, REFIT kapsamında mevzuat yükünün hafifletilmesi çalışmalarında daha ileri adımlar atılması konusunda Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulunuldu.

Ekonomik ve Parasal Birlik alanında Konsey, konunun son iki yıldır yoğun bir şekilde gündemde olduğunu ve ekonomik yönetişimin güçlendirilmesinin devam eden bir süreç olduğunu ve son yıllarda önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, Avro Alanı’nda güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin geliştirilmesi için ekonomi politikalarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Bu amaçla Konsey, Avrupa Komisyonu’nun yıllık Büyüme ve Uyarı Mekanizması raporlarından sonra, üye devletler ve Avro Alanı’nda ekonomik durumun analizini yaparak temel ekonomi politikaları ve reform alanlarının tespit edilerek koordinasyonunun yapılmasının sağlanacağını belirtti. Güçlü ekonomi politikalarının sosyal boyut ve sosyal politika reformlarını içermesi ve Tek Pazar ile uyumlu olması gerektiğine değinildi.

Konsey, Tek Denetim Mekanizması ve Avrupa Bankacılık Otoritesine ilişkin tüzüğün kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve bunların bankacılık birliği yolunda önemli adımlar olduğunu belirtti. Konsey, Banka Kurtarma ve Çözümlemesine ilişkin direktifin ve Mevduat Garantisi direktiflerinin yılsonuna kadar kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Siyasi konuları da görüşüldüğü zirvede Konsey, Doğu Ortaklığının ortak demokrasi, refah ve istikrar alanı oluşturulması açısından önemli olduğunu ifade etti. Birliğin Kasım ayında yapılacak Doğu Ortaklığı Zirvesi’nde Ukrayna ile ortaklık anlaşması imzalaması konusunda istekli olduğunu belirtirken, Moldova ve Gürcistan ile de 2014 yılında benzer anlaşmalar yapılmasının amaçlandığını kaydetti. Göç ve sığınma konularına da değinen Konsey,  bu konuların uzun vadeli perspektif içinde 2014 yılında ele alınacağını belirtti ve Akdeniz’de son göç olaylarından yüzlerce kişinin ölümünden büyük üzüntü duyulduğunu ifade etti.