İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 EKİM-1 KASIM 2013

Eurostat Avrupa 2020 Stratejisi’ne ilişkin yeni bir yayın serisi başlattı

AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat 29 Ekim 2013 tarihinde “Daha Akıllı, Daha Çevreci ve Daha Kapsayıcı? – Avrupa 2020 Stratejisi’ni Destekleyecek Veriler” başlıklı yeni bir serinin ilk yayını yayımladı. Her yıl yayımlanması öngörülen bu yeni yayın ile, Avrupa 2020 Stratejisi’ni destekleyecek istatistiklerin temin edilerek Üye Devletlerin kaydettikleri ilerlemelerin daha iyi değerlendirmesi ve denetlenmesi sağlanacak. Yayında öne sürülen istatistikler; istihdam, araştırma ve geliştirme, iklim değişikliği ve enerji, eğitim, yoksulluk ve dışlama temalarına odaklanılarak hazırlanıyor. Ayrıca her Üye Devletine ilişkin Avrupa Komisyonu’nun yaptığı bir değerlendirme bölümü de yer alıyor.

Bu yayına http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-02-13-238/EN/KS-02-13-238-EN.PDF adresinden ulaşılabilir.