İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
26 EKİM-1 KASIM 2013

AB’de işletmelerin yatırım oranı ve kar payları artış gösterdi

AB istatistik kurumu Eurostat’ın 29 Ekim’de açıkladığı verilere göre finans dışı şirketlerin yatırımlarının katma değere oranı olarak ifade edilen yatırım oranı,  Avro Alanı’nda 2013 yılı birici çeyrekte yüzde 18,8’den ikinci çeyrekte yüzde 19,2’ye yükseldi. AB-27’de ise 2013 ikinci çeyrekte yatırım oranı, birinci çeyrekte yüzde 18,8’den ikinci çeyrekte 18,9’a yükseldi. Söz konuşu artış katma değerden ziyade yatırımlardaki artıştan kaynaklanıyor.

Finans dışı şirketlerin brüt işletme kârının katma değere oranı olarak tanımlanan işletme kar payı da, hem Avro Alanı, hem de AB-27 de artış gösterdi. Kâr payı 2013 birinci çeyrekte Avro Alanı’nda yüzde 37,5’ten, ikinci çeyrekte yüzde 37,9’a yükseldi. AB-27’de ise 2013 birinci çeyrekte yüzde 36,8’den ikinci çeyrekte yüzde 37,1’e ulaştı.