İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-25 EKİM 2013

“BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU” BAŞLIKLI 22’NCİ FASIL AÇILIYOR

3 Ekim 2005 tarihinde başlayan Türkiye’nin AB katılım müzakereleri sürecinde bugüne kadar toplam 35 fasıldan sadece “Bilim ve Araştırma” faslı tüm süreç tamamlanıncaya dek geçici olarak sonuçlandırıldı. Müzakerelere başlanmasından bu yana toplam 13 fasıl müzakereye açılabildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında AB Konseyi’nin, “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” başlıklı 22’nci faslı müzakereye açma kararı almasının ardından 22 Ekim 2013 tarihinde Lüksemburg’da toplanan AB Genel İşler Konseyi Türkiye ile müzakerelerde 22’nci faslın açılmasını resmi olarak onayladı. Faslın açılması için düzenlenmesi gereken HAK için ise 5 Kasım 2013 tarihi belirlendi. 22’nci faslın müzakerelere açılması kararıyla 3 yıldır oldukça durağan hale gelen müzakere sürecine yeni bir ivme kazandırılmış olacak.

En son müzakere başlığının Haziran 2010 tarihinde İspanya’nın AB Dönem Başkanlığı sırasında açılmasından 3 yıl sonra, Fransa geçtiğimiz aylarda 22’nci fasıl üzerindeki blokajı kaldırmıştı. İlk olarak, 26 Haziran 2013 tarihinde açılması beklenen 22’nci faslın açılışı, Mayıs ayında Gezi olaylarının başlaması, bunu takiben Türk polisinin olaylara sert bir şekilde müdahale etmesi ve hükümetin tutumu nedeniyle tehlikeye girmişti.

Bu gelişmeler üzerine, AB Bakanları, 25 Haziran 2013 tarihli AB Genel İşler Konseyi’nde 22’nci faslı açmayı prensipte kabul etmiş; daha önceden 26 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşmesi planlanan HAK’ın ise Avrupa Komisyonu’nun Ekim ayında yayınlanması beklenen 2013 Türkiye İlerleme Raporu’nun ardından toplanacağını ve 22’nci fasla ilişkin olarak dışişleri bakanlarının ortak tavır belirlemek için konuyu tartışacaklarını belirtilmişti.

22’nci faslın 5 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek olan HAK’da açılmasıyla birlikte Türkiye, AB’ye katılım müzakerelerinde 3 yıl aradan sonra ilk kez bir faslı müzakereye açmış olacak. Böylelikle müzakerelere açılan fasıl sayısı 14’e ulaşmış olacak. Türkiye’nin büyük hedeflerle başlattığı bölgesel politikalar faslının resmen açılacak olması, hem Türkiye’nin ulusal düzeydeki reform sürecine destek sağlayacak hem de Türkiye’nin stratejik hedefi olan AB’ye uyum çalışmalarının tekrar hız kazanması açısından büyük bir adım olacaktır