İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-25 EKİM 2013

İKV’NİN AB GENEL İŞLER KONSEYİ’NİN 22’NCİ FASLIN AÇILMASI HAKKINDAKİ BASIN DUYURUSU

“22’inci Faslın Açılmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz”

AB Genel İşler Konseyi’nin Türkiye’nin katılım müzakerelerinde “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” olan 22’nci faslın açılmasına karar vermesi memnuniyet vericidir. Faslın resmi açılışı 5 Kasım 2013 tarihinde bakanlararası konferansta yapılacaktır. Faslın açılmasına 25 Haziran 2013 tarihinde yapılan Konsey’de karar verilmiş ancak faslın resmi açılışı 2013 İlerleme Raporu’nun açıklanması sonrasına ertelenmişti.

Hükümetin 30 Eylül 2013 tarihinde açıkladığı demokratikleşme paketinin AB katılım müzakerelerinde yaklaşık 3 yıllık bir aradan sonra yeni bir faslın açılmasında etkisi olduğu muhakkaktır. AB siyasi kriterlerinin temelini oluşturan tüm vatandaşları kucaklayan katılımcı ve müzakereci bir demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve adil, etkili ve tarafsız bir yargı sisteminin güvenceye alınmasına yönelik olarak,  bundan sonra da ileri adımların atılması gerekmektedir.

22’nci faslın müzakerelere açılmasını diğer fasılların da takip edeceğini ve katılım müzakerelerinin makul bir süre içinde, yakın gelecekte nihai hedef olan tam üyelik ile sonuçlanacağını ümit ediyoruz. AB ile arasında bir ortaklık ilişkisi bulunan ve bunun son aşaması olarak gümrük birliğine giren Türkiye’nin, tüm AB mekanizmaları ve karar alma süreçleri içinde olmasını sağlayacak tam üyeliğin en kısa zamanda gerçekleşmesi her iki taraf için de bir kazan-kazan durumu oluşturacaktır. Tarihte olduğu gibi Türkiye Avrupa’nın bir parçasıdır ve geleceğin Avrupa’sının şekillenmesinde katkısını sunacaktır.