İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-25 EKİM 2013

Avrupa Komisyonu Üye Ülkelerin AB hukukunu uygulama performanslarına ilişkin raporunu yayımladı

Avrupa Komisyonu üye ülkelerin AB hukukunu nasıl ve hangi ölçüde uyguladıklarının denetimine ilişkin 30’uncu raporunu yayımladı. Rapora göre 2012 yılında Komisyon’un üye ülkelere karşı başlattığı AB hukukunu ihlal prosedürü sayısı bir önceki yıla göre yüzde 25 azalma gösterdi. Çevre, ulaştırma ve İç Pazar ve hizmetler en çok ihlal prosedürü başlatılan ilk dört alanını ve toplamda soruşturmaların  yüzde 60’ını oluşturuyor. Yine Rapor’a göre en çok ihlal soruşturması başlatılan ülkeler sırasıyla İtalya (99), Belçika (92) ve İspanya (91). 2011 yılında olduğu gibi AB hukukunun uygulanmasında en iyi performansı Letonya (20), Litvanya (22) ve Estonya (24) gösterdi.

AB Yönergelerinin (Directives) iç hukuklara geç aktarılması konusunda ise AB genelinde 2011 yılına göre yüzde 45 oranında bir azalma söz konusu.  2012 yılında Yönergelerin iç hukuka geç aktarılması nedeniyle ihlal prosedürü başlatılan ülkeler sırasıyla İtalya (36), Portekiz (34) ve Macaristan (26) oldu. Rapor’a göre bu konuda en az ihlal prosedürü başlatılan ülkeler ise Estonya (5), Hollanda ve İsveç (6).

Rapor’un tamamına http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_annual_report_en.htm adresinden ulaşılabilir.