İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2013

AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ THORBJØRN JAGLAND İLE AB’NİN DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASINDAN SORUMLU YÜKSEK TEMSİLCİSİ CATHERİNE ASHTON İDAM CEZASINA KARŞI AVRUPA VE DÜNYA GÜNÜ MÜNASEBETİYLE ORTAK BİR AÇIKLAMA YAPTI

“İdam Cezasına karşı Avrupa ve Dünya Günü münasebetiyle, Avrupa Konseyi ve AB idam cezasına şiddetle karşı olduklarını bugün bir kez daha teyit etmişlerdir. Ayrıca, mümkün olan her fırsatta, bu cezalandırmanın gayri insani, zalimane ve faydasız olduğunu ve suçu önleme noktasında başarısız kaldığını vurgulamaya devam etmektedirler. Dünya çapında idam cezasının kaldırılması yönünde artan eğilimden memnuniyet duysak da, dünyanın kimi kesimlerinde infazların tekrar başlamış olması ve onlarca yıl süren moratoryumların ihlal edilmesi, Avrupa’da ve dünya genelinde idam cezasına karşı uzun vadeli tedbirler alma gereksinimini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kıtamızda ve toplumun bazı kesimlerinde idam cezasını destekleyen sesler olması, bu cezanın neden yaşama hakkına ve insan haysiyetine aykırı olduğunu açıklama ihtiyacının devam ettiğini göstermektedir.

Son on beş yıldır topraklarında tek bir infaz gerçekleşmeyen AB ve Avrupa Konseyi, idam cezasının kendi hudutları içinde ve ötesinde kaldırılması noktasında ortak bir hedefte birleşmektedirler. Avrupa Birliği üzerinde bağlayıcı etkisi olan AB Temel Haklar Şartı’nın 2 (2) sayılı Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 ve 13 sayılı Protokolleri idam cezasının kaldırılması çağrısında bulunmaktadır. Bu bağlamda, idam cezasını hukuken her koşulda henüz kaldırmamış olan tüm Avrupa devletlerini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmenin ilgili protokollerini onaylamak suretiyle bu cezayı kaldırmaya ısrarla çağırıyoruz.

Avrupa Konseyi ve AB, Beyaz Rusya’da infazların devam etmesini esefle karşılamaktadır. Beyaz Rusya Avrupa’da bu cezayı halen tatbik eden tek ülkedir. Beyaz Rusya yetkililerini idam cezasının kaldırılması yönünde ilk adım olarak moratoryumu uygulamaya yönelik tüm olasılıkları değerlendirmeye teşvik ediyoruz.

Bölgeler arası ittifakın olağanüstü çabaları sayesinde, Aralık 2012’de, idam cezasına moratoryum uygulanması konusundaki BM Genel Kurulu Kararının benzersiz bir oy desteğiyle başarılı bir şekilde kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Madrid’de 12-15 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen 5’inci Dünya Kongresi’nin sembolik ve azımsanmayacak öneminin altını çizmek istiyoruz. Bu çerçevede, organizatörleri, etkinliğin ana sponsorluğunu üstlenen dört Avrupa ülkesini ve katkıda bulunan diğer tüm Avrupa ülkelerini içtenlikle kutluyoruz. Kongre’deki çeşitli ve kapsamlı katılım dünya çapında idam cezasına karşı olan eğilimi açıkça ortaya koymaktadır. Avrupa Konseyi ve AB bu cezanın evrensel düzeyde kaldırılmasına yönelik bir sinerji oluşturulması amacıyla hükümet ve sivil toplum kanadındaki tüm muhataplarıyla yakinen çalışmaya devam edecektir.

Aday ülkeler Türkiye, eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti*, Karadağ*, İzlanda+ ve Sırbistan*, İstikrar ve Ortaklık Süreci Ülkeleri ve potansiyel adaylar Arnavutluk ve Bosna-Hersek, EFTA ülkeleri Liechtenstein ve Norveç ile Avrupa Ekonomik Alanı üyelerinin yanı sıra Ukrayna ve Moldova Cumhuriyeti bu bildirgeyi benimsemişlerdir.

*Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ ve Sırbistan İstikrar ve Ortaklık Sürecinin bir parçası olmaya devam etmektedir.

+İzlanda EFTA ve Avrupa Ekonomik Alanının üyesi olmaya devam etmektedir.”