İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2013

AB-Doğu Ortaklığı Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi

AB Üye Devletlerinin adalet ve içişlerinden sorumlu bakanları ve Avrupa Komisyonu yetkilileri,  7-8 Ekim 2013 tarihlerinde, adalet ve içişleri alanında işbirliği olanaklarını ele almak üzere altı Doğu Ortaklığı (Eastern Partnership - EaP) ülkesinden (Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) mevkidaşlarıyla Lüksemburg’da bir araya geldiler. 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilecek olan EaP Zirvesi’ne hazırlık niteliğine olan toplantıda, ortak bir bildiri kabul edildi.

Toplantıda kabul edilen ortak bildiride, EaP kapsamındaki tüm ülkelerde yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, hesap verebilirliği ve etkinliğinin sağlanması amacıyla yargı sistemlerinin AB standartlarına uyumunun sağlanması doğrultusunda başta Avrupa Konseyi ile işbirliğinin sürdürülmesinin önemine yer verildi. Bildiride, veri koruma kurallarının AB standartları ile uyumlu hale getirilmesi doğrultusundaki çabaların hızlandırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, örgütlü ve sınır ötesi suçların tanımlanması ve ortak tehditlerle mücadele edilmesi yolundaki çabaların güçlendirilmesi gerektiği belirtildi. Buna ek olarak, vize kolaylığı ve geri kabul anlaşmalarının etkili bir şekilde uygulanması ve vize serbestîsine yönelik eylem planlarının uygulanması yoluyla göç ve hareketlilik alanındaki işbirliğinin sürdürülmesinin yanı sıra yasadışı göçün ve insan kaçakçılığının önlenmesi gerektiği kaydedildi. Toplantıda ayrıca, AB-Doğu Ortaklığı Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı’nın adalet ve içişleri alanında derin politika tartışmalarını gerçekleştirmek için önemli bir forum olduğu belirtilerek, bu alandaki gelişmelerin ve işbirliği olanaklarının ele alınması için düzenli olarak bir araya gelinmesi kararlaştırıldı.