İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2013

AB avroda sahtecilikle mücadele için bir adım daha attı

7 Ekim 2013 tarihinde Brüksel’de bir araya gelen AB Üye Devletlerinin Adalet Bakanları, avronun korunması için sahteciliğe karşı yaptırımların devreye sokulması konusunda anlaşmaya vardı. Yaptırımlar suça bağlı olarak 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası içeriyor. Şubat 2013’de konuyla ilgili olarak Komisyon alt ceza sınırını, sahte para dağıtma suçunda, en az altı ay hapis cezası olarak önerirken, cezanın artırılmasını üye devletlere bırakmıştı. Üye Devletler bu sınırı artırmadı. Önerilen tasarı sahte paranın üretilmesini,  dağıtıma sokulmasını, ithalat ve ihracatını, kullanılmasını ve temin edilmesini ve sahte para üretmek için gerekli teçhizatı bulundurmayı kapsıyor. Yönerge, avronun kullanılmaya başlanmasında bugüne kadar 500 milyon avro tutarını bulan dolandırıcılığın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yönerge ile kolluk kuvvetleri sahtecilikle mücadelede, organize suçlarla mücadele için kullanılan araçları kullanabilecek hatta gerektiğinde iletişime müdahale edebilecek.