İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 EKİM 2013

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat 2013 yılının bölgesel istatistiklerini içeren bir belge yayınladı

Avrupa İstatisik Kurumu Eurostat, 7 Ekim 2013 tarihinde 2013 yılının bölgesel istatistiklerini içeren bir belge yayınladı. Yayınlanan belge, uzun süredir devam eden ekonomik krizin AB’deki farklı bölgeleri nasıl etkilediğine dikkat çekmekle birlikte, krizin bu bölgelerdeki istihdamı, nüfusu, nüfus yoğunluğuna bağlı yoksulluk seviyesini ve GSYİH’yi nasıl etkilediğine dair önemli veriler içeriyor.

Temelde, İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırılması Sistemi (NUTS) 2 kapsamında AB’yi oluşturan 272 bölgeye ait verileri içeren belgede öne çıkan bazı tespitler şöyle:

  • 2008-2011 yılları arasında 272 NUTS 2 bölgesinin dörtte üçünde istihdam oranlarında düşüş yaşanmıştır. İstihdam oranının düşüş gösterdiği ülkelerin başında Bulgaristan, İspanya, Letonya, İrlanda, Yunanistan ve Portekiz yer alıyor. İstihdamın arttığı ülkeler ise Fransa ve Almanya olarak belirtiliyor.
  • 2011 yılında nüfus artışının yaşandığı ülkelerin başında Almanya, Romanya ve İspanya yer alırken, Litvanya, Letonya ve Yunanistan ise nüfus azalmasının en çok görüldüğü ülkeler olarak belirtiliyor.
  • AB28 genelinde (2011 yılında toplam nüfusun yüzde 24’ünü oluşturan yaklaşık 121 milyon kişi) özellikle nüfusun az olduğu bölgelerde yoksulluk seviyesinin daha yüksek olduğu ve sosyal dışlanma riskinin daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Nüfus yoğunluğundaki farkın (en çok ve en az nüfus) en çok görüldüğü ülkeler ise Bulgaristan, Romanya ve Polonya olarak belirtiliyor. Bilindiği üzere yoksullukla ve sosyal dışlanma ile mücadele, Avrupa 2020 Stratejisi’nin önemli hedefleri arasında yer almaktadır.