İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2013

İKV AVRUPA BİRLİĞİ’NDE AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ İLKESİ VE TÜRK VATANDAŞLARININ AB’DEKİ HAKLARI KONULU BİR SEMİNER DÜZENLİYOR

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 12 Eylül 1063 tarihinde imzaladığı ve bu sene ellinci yıldönümünü yaşadığımız Ankara Anlaşması Türk vatandaşları için önemli haklar doğurmaktadır. Bu haklar günümüzde hala tam olarak uygulamaya koyulmuş değildir.

Ankara Anlaşması’nın 9’uncu maddesi Türk vatandaşlarına uyrukları temelinde herhangi bir ayrımcılık yapılmaması hususunu düzenlemektedir:

Akit Taraflar, Anlaşma'nın uygulanma alanında, …, uyrukluk dolayısıyla uygulanan her türlü ayrımın, Topluluğu kuran Anlaşmanın 7’nci maddesinde anılan ilke uyarınca yasak olduğunu kabul ederler.

Bu şekilde AB hukukunun da temelini oluşturan ayrımcılığın önlenmesi ilkesi, Ankara Anlaşması’na dayalı Türkiye-AB ortaklık hukukunun temel bir ilkesini oluşturmaktadır. AB’de Türk vatandaşları herhangi bir üçüncü ülke vatandaşı olarak değerlendirilemez. Ortaklık hukukunun sağladığı haklardan yararlanmaları güvence altına alınmalıdır.

Türk vatandaşlarının Ortaklık hukukundan kaynaklanan hakları açısından Avrupa Adalet Divanı (ATAD)’ın aldığı kararlar önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Adalet Divanı’nın bugüne kadar Türk vatandaşlarını ilgilendiren, sosyal güvenlik, yerleşme, çalışma ve serbest dolaşım alanında çeşitli kararları bulunmaktadır.

ATAD’ın 2009 yılındaki Soysal kararı hizmet sunmak üzere bir AB ülkesine giren Türk vatandaşlarının Katma Protokol’ün 41(1) maddesi uyarınca vizeye ihtiyacı olmadığına hükmederek, Türk vatandaşlarının serbest dolaşım hakları açısından önemli bir ileri adım oluşturmuştur. Ancak 24 Eylül tarihinde açıklanan Demirkan davasında ATAD hizmet almak üzere bir AB ülkesine giden Türk vatandaşlarının vize alması gerektiği sonucuna vararak geçmiş kararlarından bir sapma göstermiştir. Oysa ki, AB hukukunda hizmet serbestisi hem hizmet sunma, hem de hizmet alma yönünde kullanılabilen bir hak olarak yorumlanmaktadır.

İKV 8 Ekim 2013 tarihinde düzenlediği bir seminerde konunun uzmanlarının bir araya getirerek, sorulara cevap bulmayı amaçlamaktadır. AB hukukunun duayenlerinden Edinburgh Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Koleji Araştırma Dekanı Prof. Dr. Jo Shaw, Montreal Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü sahibi Prof. Dr. Nanette Neuwahl, etkili Brüksel düşünce kuruluşu Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi –CEPS uzman araştırmacısı Dr. Katharina Eisele ve Glasgow Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Nina Westoby’nin konuşmacı olarak katılacağı seminere TOBB ve İKV danışmanı, ATAD’da Soysal ve Demirkan davalarında davacıların avukatlığını yapan, uzman hukukçu ve avukat Prof. Dr. (h.c.) Dr. Jur. Rolf Gutmann da katılacaktır.

 

PROGRAM

14.00-14.10 AÇILIŞ KONUŞMASI

PROF DR. HALUK KABAALİOĞLU, İKV BAŞKANI, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI, TUNAECS BAŞKANI, AVRUPA HUKUK FAKÜLTELERİ BİRLİĞİ BAŞKAN YARDIMCISI, AB HUKUKU JEAN MONNET PROFESÖRÜ

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HALUK KABAALİOĞLU

14.10-14.50 AB’DE SERBEST DOLAŞIM: UYGULANMASINDAKİ ZORLUKLAR

PROF DR JO SHAW, AVRUPA KURUMLARI SALVESEN KÜRSÜSÜ, EDINBURGH ÜNİVERSİTESİ BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER KOLEJİ MÜDÜR YARDIMCISI VE ARAŞTIRMA DEKANI

14.50-15.30 AB’DE SERBEST DOLAŞIM VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

NINA WESTOBY, GLASGOW ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, HUKUKİ POLİTİKA ANALİSTİ

15.30-15.50 KAHVE ARASI

15.50-16.30 AB’DE TÜRK VATANDAŞLARININ HAKLARI: ORTAKLIK HUKUKUNUN BEKÇİSİ OLARAK AVRUPA ADALET DİVANI

DR. KATHERINA EISELE, AVRUPA POLİTİKA ÇALIŞMALARI MERKEZİ (CEPS), ADALET VE İÇİŞLERİ BÖLÜMÜ, ARAŞTIRMACI

16.30-17.10 AB’DE VİZESİZ SEYAHATE DOĞRU UZUN YOL

PROF DR. NANETTE NEUWAHL, JEAN MONNET KÜRSÜSÜ, MONTREAL ÜNİVERSİTESİ

17.10-17.50 TÜRK VATANDAŞLARININ AB’DE SERBEST DOLAŞIMI VE AVRUPA ADALET DİVANI KARARLARI

PROF. DR. (h.c.) DR. Jur. ROLF GUTMANN, SOYSAL VE DEMİRKAN DAVASI AVUKATI, TOBB VE İKV DANIŞMANI

17.50-18.30 SORU CEVAP

Not: İngilizce-Türkçe simultane çeviri yapılacaktır. Kayıt: 0212 2709300 numaralı telefondan Seda Avcı Yaman’a veya ikv@ikv.org.tr adresine kayıt yaptırınız.