İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2013

AB’NİN OTP REFORMUNDA SONA YAKLAŞILIYOR

30 Eylül 2013 tarihinde bir araya gelen Avrupa Parlamentosu Tarım Komitesi OTP reformu için Ekim 2011’de Komisyon tarafından sunulan ve 26 Haziran 2013 tarihinde üzerinde genel uzlaşıya varılan konuları kabul etti. OTP reform sürecinde sona yaklaşılırken Aralık 2013’de Konsey tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Reform kapsamında Üye Devletlerin, tarihi referanslara dayalı tahsis yönteminden vazgeçerek, 2019 yılından itibaren hektar başına sabit oranlı bir ödeme sunan bölgesel modele geçmeleri öngörülmektedir. Örnek olarak, çiftçinin hektar başına aldığı destek, ortalamanın yüzde 75’i ise, yani yüzde 90’ın 15 altında, bu durumda söz konusu çiftçinin aldığı destek, aşamalı olarak yüzde 5 artırılarak yüzde 80’e çıkartılacak. Diğer taraftan, yüksek oranda destek alan çiftliklerin destek miktarlarındaki kayıp yüzde 30 ile sınırlandırılacak.

Küçük çiftçilerin lehine öngörülen düzenleme ise Üye Devletlere, çiftçilerin ilk 30 hektarlık arazileri için kendilerine tahsis edilen mali bütçenin yüzde 30’una kadar yıllık ilave bir yeniden dağıtım ödemesi yapabilme seçeneği oldu. Bir diğer yardım planı da “küçük çiftçi planı” olarak adlandırılan ve katılımcılarına basitleştirilmiş, sabit bir ödeme sunan, daha esnek çapraz uyum koşulları getiren ve yeşil ödeme yükümlülüklerinden muaf tutan plandı. Bu plana dahil olan çiftçiler, Üye Devletler tarafından 500 ile 1500 avro arasında belirlenen yıllık sabit bir ödeme alabilmekte ve bu plan, Üye Devletlerin ulusal zarflarının yüzde 10’una kadar finanse edilmektedir. Ayrıca, aktif çiftçi tanımında doğrudan ödemelerden hariç tutulacak iş faaliyetleri havaalanları, demiryolu hizmetleri, emlak hizmetleri, spor tesisleri ve mesire yerlerini içeren bir negatif liste hazırlandı.

Bunun yanında yeşil ödeme çerçevesinde temel ödemeye ek olarak, doğrudan ödemelerin daha çevreci hale getirilmesi (greening) kapsamında ürün farklılaştırması, kalıcı meraların muhafaza edilmesi, arazilerin yüzde 5’inin ekolojik odaklı alanlara tahsis edilmesi gibi bazı çevresel uygulamaların yapılması karşılığında çiftçilere ödemesi öngörülmekte. Bu plan, Üye Devletler için zorunlu olup, ulusal zarflarının yüzde 30’u oranında finanse edilecek.

Reform, tarımsal faaliyete yeni başlayan genç çiftçiler için de bir ödeme planı getirmektedir. Bu kapsamda çiftçinin 40 yaşından genç olması ve temel ödeme alması gerekiyor. Ödeme, ilk 5 yıl süresince, Üye Devletlerin ulusal zarflarının yüzde 2’si oranına kadar, kırsal kalkınma kapsamındaki kurulum yardımını tamamlayıcı şekilde, ilave yüzde 25’lik bir ödeme olarak yapılacak.

Yeni reform ile belirli bölgelerdeki sektörler için iç yakınsamanın muhtemel olumsuz etkilerini telafi etmek ve mevcut koşulları dikkate almak üzere, hâlihazırda üretimle bağlantılı destek veren Üye Devletler ulusal zarflarının yüzde 8’i; daha önce vermiş olduğu ödeme düzeyi yüzde 5’in üstünde olanlar ise yüzde 13 oranında üretimle bağlantılı destek verme olanağına sahip bulunuyor.

Reformun Ortak Piyasa Düzenleri (OPD) açısından getirdiklerine bakıldığında, süt kotalarının planlandığı gibi 2015’te, şeker kotalarının ise 2017’de sona ermesi kabul edildi. Şarap ve bağcılık alanında, bağ dikim hakları sisteminin 2015 sonunda sona ermesine ve 2016 yılından itibaren, 2030 yılına kadar uygulanabilecek, her yıl için yüzde 1 oranında artırma imkânı bulunan yeni dikim ruhsatı idare mekanizması getirilmesine karar verildi.