İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2013

5’İNCİ IPCC RAPORU’NUN ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANDI

Altı senede bir hazırlanan ve çeşitli bilimsel makalelerin, verilerin ve raporların incelenmesi ile oluşturulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergvernmental Climate Change Panel – IPCC) Raporu’nun ön değerlendirme raporu (Climate Change 2013: The Physical Science Basis of Climate Change - Working Group I-WGI, The Fifth Assestment Report – AR5) 30 Eylül 2013 tarihinde Stockholm’daki toplantıda açıklandı.

BM’ye bağlı olan uzman kuruluş IPCC’nin 2007 yılında yayımlanan son raporundan bu yana iklim değişikliği alanında gözlemlenen olayların toplandığı değerlendirme raporu, yine önemli sonuçları gözle önüne serdi. Raporda en çarpıcı olan kısım, iklim değişikliğinin “yüzde 95” oranında insan faaliyetleri sonucu ortaya çıktığı gerçeğinin yansıtılmasında netleşiyor. Raporun diğer öne çıkan sonuçları ise şu şekilde:

* İklim değişikliği olasılıktan ziyade kesinliğe yakın bir oranla gerçektir;

* İklim değişikliği yüzde 95 oranında insan kaynaklıdır;

* 1971-2010 arası dönemde ısınma kesin olarak yaşanmıştır;

* 1950’lerden beri aşırı derecede gerçekleşen insan faaliyetleri, küresel ısınmanın itici gücü olmuştur;

* Sanayi Devrimi’nden bu yana fosil yakıt kullanımında yüzde 40’lık bir artış gözlemlenmiştir;

* 1850 yılından beri kaydedilen en sıcak ardışık 30 yıl yaşanmaktadır. Özellikle bu artış Kuzey Yarımküre’de hissedilmektedir. Tropikal mevsim kuzeye kaymaktadır;

* Okyanus ve kara sıcaklığı (yüzey), 1901 yılından beri yaklaşık 0,9 Derecelik bir artış yakalamıştır;

* Metan ve nitro-toksit oranı, en az son 800 bin yıl içinde tartışmasız yükseliştedir;

* Karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosferdeki birikimleri, son 800 bin yıl içinde tartışmasız artmıştır;

* Hükümetlerin karbon emisyon politikalarına bağlı olarak, atmosferdeki karbondioksit birikimleri, 2100 yılına kadar 0,3-4,8 Derece arasındaki değişkenlikle artabilecektir. Dolayısıyla küresel ısınma 2 Derecenin üzerine çıkabilecektir;

* Deniz seviyesinde bu yüzyıl sonuna kadar 26-82 cm yükselme olacaktır;

* Okyanusların asitlenme oranı, karbonun yaklaşık yüzde 30’unun okyanuslar tarafından emilmesi sonucu artmıştır;

* Grönland ve Antarktik buz kalkanları son 20 yıldaki erimeler sonucu büyük kütleler kaybetmiştir;

* 19’uncu yüzyıldan beri olan yükselme süreci de dâhil olmak üzere, 1901-2010 yılları arasında deniz seviyesi 19 cm yükselmiştir. Yükselme devam edecektir;

* Aşırı hava olayları gözlemlenmeye devam edecektir.

Her biri farklı tarihlerde yayımlanacak olan diğer kısımları içeren raporlar (2’inci ve 3’üncü Çalışma Grubu Raporları) sırasıyla ilerleyen dönemlerde açıklanacak olup, iklim değişikliğinin etkileri neler olacak ve neler yapılabilir sorularına etkili çözüm önerilerini sunacaktır:

Çalışma Grubu-II: “Etkiler, Uyum ve Etkilenebilirlik (25-29 Mart 2014; Yokokama, Japonya)

Çalışma Grubu-III: “Azaltım” (7-11 Nisan 2014; Berlin, Almanya)

Sentez Raporu: Son Rapor (27-31 Ekim 2014; Kopenhag, Danimarka)