İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2013

Avrupa Patent Ofisi ve İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi tarafından hazırlanan “Fikri Mülkiyet Hakları gerektiren sanayiler: ekonomik performans ve Avrupa’da istihdam” başlıklı rapor yayımlandı

Avrupa Komisyonu, 30 Eylül 2013 tarihinde Avrupa Patent Ofisi (European Patent Office – EPO) ve İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM) tarafından hazırlanan “Fikri Mülkiyet Hakları gerektiren sektörler: ekonomik performans ve Avrupa’da istihdam” başlıklı raporun yayımlanmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Söz konusu araştırma, Fikri Mülkiyet Haklarının Avrupa ekonomisindeki önemini araştırıyor. Araştırma sonuçlarına göre; Avrupa’da gerçekleşen ekonomik faaliyetlerin yaklaşık yüzde 39’u (yıllık olarak yaklaşık 4.7 trilyon avro) Fikri Mülkiyet Hakları gerektiren sektörlerde gerçekleşirken, AB genelindeki istihdamın yüzde 26’sı (56 milyon iş) bu sektörler tarafından oluşmakta.

İç Pazar ve Hizmetlerden Sorumlu Komisyon Üyesi Michel Barnier, yaptığı açıklamada fikri mülkiyet haklarının yenilikçiliğin ve yaratıcılığın desteklenmesinde büyük rol oynadığını belirterek, fikri mülkiyet haklarının ekonomik büyüme ve istihdam yaratılmasına sağladığı katkıların söz konusu araştırma sayesinde bir kez daha tasdik edildiğini ifade etti. Araştırmada öne çıkan fikri mülkiyet haklarını gerektiren sanayilerin başında; motorlu el aletlerinin üretimi (patentler); temel farmakolojik ürünlerin üretimi (ticari markalar); kol ve duvar saatlerinin üretimi (tasarım); kitap basımı (telif hakkı); süt ve peynir yapımının işletilmesi (coğrafi göstergeler) yer alıyor.