İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2013

Avrupa Komisyonu okullarda dijital teknolojinin kullanımının artırılması için yeni bir eylem planı açıkladı

Avrupa Komisyonu, 25 Eylül 2013 tarihinde AB genelindeki okulların dijital teknolojiyle donatılması için “Opening up Education” başlıklı eylem planını açıkladı. Eylem planı ile, okul ve üniversiteleri yüksek nitelikte eğitim vermekten ve gençlerin 2020’ye kadar iş bulma konusunda neredeyse bir zorunluluk haline gelmesi beklenen dijital becerilerini geliştirmekten mahrum bırakan dijital sorunların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor. Eylem planına ek olarak Komisyon tarafından hayata geçirilen Open Education Europa adlı internet sitesi ise, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim-öğretim kurumların arasında eğitsel kaynakların ücretsiz olarak paylaşılmasına imkân sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çoklisanlılık ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Androulla Vassiliou ve Dijital Gündemden Sorumlu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes öncülüğünde ortaya çıkan Opening up Education başlıca üç alana odaklanacak:

* Kurumlara, öğretmenlere ve öğrencilere kendilerini yenilikçilik konusunda geliştirebilmeleri için imkânlar sağlanması;

* Açık eğitsel kaynakların (OER) kullanımının artırılması ve kamu finansmanı ile üretilen eğitsel materyale herkesin erişim sağlayabilmesinin sağlanması;

* Okullarda Bilişim İletişim Teknolojisi (BİT) altyapısının ve bağlanabilirliğin geliştirilmesi.

Opening up Education kapsamındaki girişimler, Erasmus+ Programı, Horizon 2020 Programı ve AB yapısal fonları tarafından finanse edilecek.