İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2013

KİTLESEL MEDYA VE YARGI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

“Kitlesel medya ve yargı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi” adlı AB eşleştirme projesinin açılışı Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yapıldı. Açılışa katılan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, projenin temel hedef kitlesinin hem yargı hem de basın mensupları olduğunu belirtti ve temel amacın “yargı ile medya arasındaki ilişkiyi kurumsallaştırarak güçlendirmek ve böylece bir yandan medyanın yargı ile ilgili konularda haber alma hakkını geliştirirken, diğer yandan kamuoyunun ilgi sahasına girmiş konular hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak” olduğunu açıkladı.

Törende konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert ise konuşmasında bu projenin AB’nin Türkiye’deki yargı reformu sürecine uzun süredir verdiği ve son 10 yıl içerisinde yaklaşık 128 milyon avroya ulaşan desteğin yeni bir örneği olduğunu belirtti ve projenin sadece yargıyı değil aynı zamanda onun medya ve medya aracılığıyla halk ile olan ilişkilerini ele almasının önemine değindi. Ripert konuşmasında, AB üyelik kriteri olan basın ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmezliğine vurgu yaparak, şu noktaları dile getirdi:

“Bugün başlattığımız bu işbirliği, bazı temel hakların uygulanmasına hizmet etmektedir. Medya, bilgiye erişebilmeli; kendini özgürce ifade edebilmeli; kamuoyunu yargıyla ilgili genel konularda olduğu gibi davalar ve duruşmalar konusunda bilgilendirebilmelidir.

Bunu yaparken medyanın etik davranması, masumiyet karinesine, adil yargılanma hakkına ve ilgili kişilerin özel hayatına saygı göstermesi önem taşımaktadır.

Medyanın yargı dünyasıyla olan ilişkileri işte bu nedenle büyük bir önem taşımaktadır. Medyada sunulan kaliteli bilgiler, hem yurttaşların hem de yargının yararınadır. Yargı sürecinin aleniyeti ve haberleştirilmesi adalete katkıda bulunur. Kamunun yargı süreçleri ve verilen cezalar konusunda bilgilendirilmesi, muhtemel suçların önüne geçilmesini de sağlar.”

Alman ve Hollandalı uzmanların destek vereceği proje kapsamında AB’ye Üye Devletlerdeki en iyi uygulamalara ilişkin karşılaştırmalı bir analiz yürütülecek. 5 pilot mahkemede (Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Adana) basın büroları kurulacak; Adalet Bakanlığı bünyesindeki Basın Müşavirliği yeniden yapılandırılacak ve yaklaşık 200 hâkim ve savcı potansiyel sözcüler olarak eğitilecek.