İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2013

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Avrupa Araştırma Alanı 2013 İlerleme Raporu öngörülen hedeften uzak olunduğunu gösteriyor

23 Eylül 2013 tarihinde,  Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area, ERA) 2013 İlerleme Raporu, AB’nin 2014 yılında Avrupa Araştırma Alanı tamamlama taahhüdüne ulaşmasının zor olduğunu gösteriyor. İlerleme Raporu bulguları, ulusal öncelikleri yansıtarak farklı seviyelerde ilerleme kaydedildiğini ve ERA’nın 2014 yılında tamamlanması için daha koordineli çalışmaların gerekliliğine işaret ediyor. Bilindiği üzere, AB’nin rekabet gücünü koruyarak, yeniliği ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla, 2000 yılında ortaya çıkan “Avrupa Araştırma Alanı” fikri hayata geçirildiğinde, teknolojinin ve bilginin serbestçe dolaşabileceği, araştırma alanında bir “iç (tek) pazar” oluşmuş olacak. Bu amaç doğrultusunda, ERA’nın tamamlanmasının zorluklalarına işaret edilen 2013 İlerleme Raporu, ilk kez araştırma alanında tüm paydaşların analize dâhil edildiği ve siyasi bağlamda incelenen ayrıntılı bir rapor olma özelliğini taşıyor. Birçok üye ülkede kamu harcamalarında kamu yatırımları ve AR-GE’nin yüzdelik payındaki düşüşe işaret edilen Rapor’da, üye devletlerin ulusal araştırma programlarının raporlama konusunda hala farklı kurallara göre çalışıyor olmasının, uluslararası araştırma işbirliğini zorlaştırdığı; büyük altyapı yatırımı gerektiren alanların, mali, idari ve siyasal sınırlamalar nedeniyle engellendiğinin altı çiziliyor.

Avrupa Araştırma Alanı’nın tamamlanması için, AB ve ulusal araştırma politikaları arasında uyumun sağlanmasının gerekliliğini vurgulayan Avrupa Komisyonu’nun Araştırma, Yenilik ve Bilimden sorumlu Üyesi Máire Geoghegan-Quinn,  politika ve yapısal reformların “izleme mekanizması” ve takviye edilmiş bir “Avrupa Araştırma Alanı Ortaklığı” oluşturularak hayata geçirilmesini önerdi.

Avrupa Araştırma Alanı ve 2013 İlerleme Raporu hakkında ayrıntılı bilgiye http://ec.europa.eu/research/era/progressreport2013_en.html internet adresinden ulaşılabilir.