İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2013

Avrupa Komisyonu KDV kayıplarıyla ilgili bir rapor yayımladı

Avrupa Komisyonu’nun üye ülkelerdeki KDV gelirleriyle ilgili olarak yaptırdığı çalışmaya göre, KDV mevzuatına aykırılık veya tahsil edilememe sebepleriyle AB’de KDV gelirlerinde yaklaşık 193 milyar avro  (GSYİH’nın yüzde 1,5’i) tutarında bir kayıp söz konusu. KDV gelirlerindeki kaybın önemli bir miktar oluşturduğunu açıklayan Vergi’den sorumlu Komisyon üyesi Algirdas Semeta, yine de bu Rapor’dan, ulusal vergi mevzuatlarda reform yapılması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi konusunda AB’nin aldığı önlemlerin doğru yönde atılmış adımlar olduğunu söyleyerek, Komisyon tarafından önerilen çözümlerin artık üye ülkeler tarafından hızlı bir şekilde uygulanmasının zamanının geldiğini belirtti.

AB’nin KDV reform planında üç önlem öngörülüyor. Bunlardan ilki, vergi kaçakçılığıyla daha sert mücadele edilmesi. Bunun için Komisyon 2011 yılında başlattığı KDV reformu çerçevesinde, büyük çaplı KDV kaçakçılığı olaylarına üye ülkelerin etkili bir şekilde müdahale edebilmeleri için 2013 yılında Hızlı Tepki Mekanizması (Quick Reaction Mechanism) hazırlamıştı. İkinci olarak, “vergi sistemi ne kadar basit olursa vergi mükelleflerinin de kurallara uyması o kadar kolay olur” prensibi çerçevesinde Komisyon, bu yılbaşında yürürlüğe giren elektronik faturanın kolaylaştırılmasına ve küçük işletmelere ilişkin özel hükümlerin yanı sıra yakın zamanda tüm AB ülkelerinde geçerli olacak standart KDV formu teklif etmeye hazırlanıyor. Üçüncü olarak Komisyon, vergi sistemlerinin karmaşık olmasının ve çoklu vergi oranları uygulamasının mevzuata aykırı davranılmasının iki temel sebebini oluşturduğu tespitinden hareketle tek tek üye ülke bazında, kaçakçılığının önlenmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanması için ulusal vergi tabanlarının yaygınlaştırılması ve vergi muafiyet ve indirimlerinin sınırlandırılması konusunda tavsiyelerde bulunuyor.