İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2013

Yunanistan AB ve IMF ile Kurtarma Paketi ve mali yardımlara ilişkin görüşmelerde bulundu

Yunanistan 22 Eylül 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF’den oluşan Troyka ile ülkeye sağlanan mali yardımın sürdürülmesi konusunda görüştü. Ülkeye sağlanması öngörülen ve Şubat 2012’de kabul edilen ikinci kurtarma paketi kapsamındaki mali yardımın 1 milyar avro tutarındaki diliminin şartlar karşılandığı takdirde önümüzdeki Ekim ayında ödenmesi öngörülüyor.

Yunanistan’ın mali yardımı alabilmesi için başta, savunmaya yönelik sanayilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin planları sonuçlandırması, yaklaşık 12.500 kamu çalışanının işten çıkarılması ve başka pozisyonlara kaydırılması, özelleştirme kapsamındaki kamuya ait su şirketlerine ilişkin finansman düzenlemelerini tamamlanması gibi çeşitli reformları gerçekleştirmesi gerekiyor. Söz konusu düzenlemelerin bir kısmı henüz Yunanistan Parlamentosu tarafından onaylanmadı. Hükümet sendikalardan yoğun muhalefetin baskısı altında bulunuyor. Devlet okullarında çalışan öğretmenler ve belediye çalışanlarının yanı sıra özel sektör çalışanları konfederasyonu da greve gitme kararı aldı.

Hükümetin Troyka ile görüşmesi gelecek hafta da sürecek. Görüşmelerin Ekim ortasında sonuçlanması bekleniyor. Sonraki görüşmelerde ise Yunanistan, sağlanan kredilerin daha iyi şartlara bağlanarak borcun bir kısmının affedilmesi, daha iyi şartlarda yeni krediler sağlanması ya da ikisinin bileşiminden oluşmasını müzakere edecek. Yunanistan, Almanya’da gerçekleşen seçimlerden sonra yeni hükümetin borçların bir kısmının affedilmesi konusunda yumuşama göstereceği beklentisi içinde bulunuyor.