İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2013

Avrupa Komisyonu yeni AB Orman Stratejisi’ni açıkladı

İlk girişimi 1998 yılında başlatılan AB Orman Stratejisi’nin eksikliklerini tamamlayıcı ve ormanların ve ormancılık sektörünün karşılaştığı yeni zorlukların en aza indirgenmesi için hazırlanan yeni AB Orman Stratejisi, 20 Eylül 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Avrupa Komisyonu’nun Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Üyesi Facian Cioloş, stratejinin iyi yönetilmesi halinde sürdürülebilir ormancılık yönetiminin kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağına dikkat çekiyor.

Komisyon’dan yapılan açıklamaya göre, AB’de kamuya ait yüzde 40 orman ve ormanlık arazi bulunuyor ve bu alanlar, AB genelindeki ekosistem dâhil, yaşam kalitesini artırması ve sektör bazlı iş imkânı sunması açısından önemli bir yerde tutuluyor. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların büyük bir kısmı ekonomik geçim kaynağını bu sektörden karşılıyor. Yeni strateji ile Üye Devletlerdeki farklı uygulamaların da önüne geçilmesi planlanırken, etkili bir bilgi ağının kurulması öneriliyor.