İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2013

OECD ve FAO’nun birlikte hazırladığı 2013-2022 tarım raporu açıklandı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) birlikte hazırladığı 2013-2022 dönemine ilişkin tarım raporu açıklandı. OECD ülkelerinin yanı sıra Rusya, Brezilya gibi gelişen ekonomilerin tarım politikalarının da değerlendirildiği raporda ele alınan 47 ülke dünya tarımsal üretim değerinin yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor.

Raporda Türkiye’nin dünyanın 7’nci büyük tarım ekonomisi olduğu belirtilirken, başlıca ticaret ortaklarının AB, ABD ve Orta Doğu olduğu vurgulandı. Türkiye için yapılan değerlendirmede 1986-1988 yılları arasında yüzde 20 olan üretici desteği tahmini değerinin 2010-2012 döneminde yüzde 24’e yükseldiği belirtildi. Bu oranın OECD ortalamasından yüzde 5 fazla olduğu görülmektedir. OECD ortalamasına bakıldığında 1986-1988’de yüzde 37 olan destek, 2010-2012 yıllarında yüzde 19’a geriledi. Bu azalmanın az da olsa özellikle AB üyesi ülkelerde öne çıkan çapraz uyum gibi çevreye yönelik önemli politikaların etkili olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca Türkiye’nin GSYİH içerisindeki destek oranının 2010-2012 döneminde yüzde 2,5 seviyelerinde olduğu yer aldı.

Raporda yer alan ülkeler ile ilgili öne çıkan gelişmeler şu şekilde oldu. Üretici destekleri 2012 yılında 2011 yılına göre yüzde 15’den yüzde 17’ye yükselirken, geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde desteklerin azaldığı belirtildi. Bunun yanında raporda Japonya ve Güney Kore gibi yüksek desteğe sahip ülkelerde düşüş yaşanırken, Çin’de artış meydana geldiği yer aldı.

Raporun tamamına http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/highlights-2013-EN.pdf internet adresinden ulaşılabilir.