İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 EYLÜL 2013

Avrupa Komisyonu Hırvatistan’a karşı Avrupa çapında Tutuklama Emri Çerçeve Kararı’nı uygulamadığı gerekçesiyle yaptırım prosedürünü başlattı

Avrupa Komisyonu’nu, Avrupa Tutuklama Emri Çerçeve Kararı’na aykırı hareket ettiği ve AB’ye Katılım Antlaşması’nın 39’uncu Maddesindeki yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Hırvatistan’a karşı yaptırım uygulanması sürecini resmen başlattığını duyurdu. Komisyon’un Adalet ve İçişleri’nden sorumlu üyesi Viviane Reding tarafından yapılan açıklamada Hırvatistan’a uygulanacak yaptırımlar konusunda Komisyon’un üye ülkelerle 10 günlük süre içinde danışmalarda bulunacağı ve eğer Hırvatistan Komisyon’un taleplerini yerine getirmezse bu görüşmeler sonrasında gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Komisyon daha önce, Hırvatistan’ın AB üyeliğinin gerçekleşmesinden üç gün önce, Avrupa Tutuklama Emri Çerçeve Kararı’nın 2002’den önce işlenen suçlara uygulanmayacağına, böylece Yugoslavya’da yaşanan savaş suçlarının kapsam dışında tutulmasına dair yaptığı yasal değişiklikleri kaldırarak, söz konusu Çerçeve Kararın hükümlerini mevzuatına aktarmaması nedeniyle birçok kez uyarmıştı. Hırvatistan hükümetinin söz konusu değişiklikleri Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe koyacağını belirtmesine karşılık Komisyon bu süreyi çok uzun buluyor.