İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-20 EYLÜL 2013

BANKACILIK BİRLİĞİ’NE YÖNELİK TEK DENETİM MEKANİZMASI AP’DE KABUL EDİLDİ

AP Bankacılık Birliği’nin sağlanmasına yönelik Tek Denetim Mekanizması’nı 12 Eylül 2013 tarihinde kabul etti. Bundan sonra dikkatler, Avrupa ortak banka kurtarma ve çözümleme çerçevesinden bankacılık birliğinin bir bileşeni olan ve bankaların borçlarının tavsiyesi için yeniden yapılandırılmasına yönelik ortak bir çerçeve oluşturulmasını öngören mekanizmayı içeren Tek Banka Çözümleme Mekanizması üzerinde yoğunlaşacak. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso da bunun aciliyetini vurguladı. Söz konusu mekanizma AP Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nde 17 Eylül’de görüşüldü. Bu konuda halen ortak bir fonunun oluşturulması gibi bazı hususların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.

Ancak Almanya’nın bazı çekinceleri bulunuyor. Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble çözümlemenin ulusal kurumlar tarafından yapılması gerektiğini ve mekanizmanın işleyebilmesi için Kurucu Antlaşma’da değişiklik gerektiğini savunuyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Jörg Asmussen ise bütün tarafların Antlaşma’nın 114’ncü Maddesinin, tek banka çözümleme fonunun kurulması için yeterli hukuki dayanak teşkil ettiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar’dan Sorumlu Üyesi Michel Barnier yaptığı açıklamada AB’nin birinci önceliğinin Bankacılık Birliği olduğunu ve bunun sadece Avro Alanı değil bütün AB’ye uygulanması gerektiğini ifade etti.