İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-20 EYLÜL 2013

Avrupa Komisyonu yenilikçiliği ölçmek üzere yeni bir gösterge oluşturdu

Avrupa Komisyonu, 13 Eylül 2013 tarihinde yenilikçiliği ölçmek için yeni bir gösterge (The Indicator of Innovation Output) oluşturduğunu açıkladı. Söz konusu gösterge yenilikçilik sektörlerinde oluşan fikirlerin hangilerinin daha fazla istihdam yaratarak ve AB’nin rekabet gücünü artırarak piyasaya ulaştıklarını ölçüyor. Bu göstergede teknolojik yenilikçilik (başvurulan patent sayısı); bilgi ağrılıklı malların ve hizmetlerin rekabet gücü (orta ve yüksek orta teknoloji ürünlerinin toplam ticaret dengesine katkısı);  bilgi yoğun eylemlerde istihdam (toplam istihdam oranındaki payı) ve yenilikçi sektörde hızla gelişen sektörlerdeki istihdam dikkate alınıyor.

Oluşturulan yeni göstergeye göre en iyi performans gösteren AB üye devletlerin başında İsveç, Almanya, İrlanda ve Lüksemburg yer alıyor. Performansı en düşük ülkelerin arasında ise, Bulgaristan, Litvanya, Letonya ve Portekiz yer alıyor. Türkiye’nin ise performansı en düşük ülkeler arasında yer alması dikkat çekiyor.