İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
16-20 EYLÜL 2013

“Transatlantik Eğilimler 2013” yayınlandı

German Marshall Fund tarafından 2002 yılından beri yapılan Transatlantik Eğilimler araştırmasının 2013 yılı bulguları yayınlandı. Amerika ve Avrupa kamuoylarındaki siyasi eğilimleri ölçen araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de yanıt verenlerin yüzde 44’ü AB üyeliğini destekliyor, yüzde 34’ü ise üyeliğin kötü olacağına inanıyor. Bu destek oranı yine aynı araştırmaya göre 2004’te yüzde 73 idi.  AB’de ise Türkiye’nin üyeliğinin iyi olacağına inananların oranı cevap verenlerin yüzde 20’si olarak ölçülürken, yüzde 33’ü bunun kötü olacağına inanıyor; yüzde 37’si ise ne iyi ne de kötü olacağını düşünüyor. Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 38’i Türkiye’nin uluslararası konularda bağımsız hareket etmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 21’i Türkiye’nin AB ile işbirliği yapması gerektiğini söylüyor. Araştırmanın ABD ve AB kamuoyları ile ilgili diğer bazı önemli bulguları ise şu şekilde sıralanıyor: Avrupalıların AB ve Avro ile ilgili memnuniyetsizlikleri arttı. Avrupa içinde başarılı olan ve halen ekonomi alanında zorluklar yaşayan ülkeler arasındaki bölünme giderek artıyor. ABD ve AB kamuoyları karşılıklı olarak birbirleri ile ilgili olumlu görüşlere sahip ve dünyada güçlü ABD ve AB liderliğini arzu ediyor.

Araştırma sonuçlarına http://trends.gmfus.org/files/2013/09/TT2013-Key-Findings-Report-in-Turkish.pdf adresinden ulaşılabilir.