İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
9-13 EYLÜL 2013

AP, acil durumlarda üçüncü ülkelere yeniden vize uygulama kararı aldı

12 Eylül tarihinde gerçekleştirilen AP Genel Kurulu’nda Hıristyan Demokrat Grubu üyesi, aynı zamanda Temel Haklar Komitesi Raportörü olan İspanyol Agustín Díaz de Mera García Consuegra’nın hazırladığı vize raporu kabul edildi. Kabul edilen yeni düzenlemelerin, AB’nin vize uygulamadığı halde AB vatandaşlarına vize uygulamaya devam eden ülkeleri ilgilendirdiği belirtildi. AP alınan bu kararla, söz konusu ülkelerin “karşılıklılık ilkesi”ne uyum sağlaması için daha fazla baskı uygulamayı hedefliyor.

Kabul edilen raporda yer alan diğer konular arasında, altı aylık bir süre içinde düzensiz göç, temelsiz sığınma talepleri ve geri kabul başvurularının reddinde yaşanan “ani ve kayda değer” artışlar karşısında bu vize muafiyetinin “geçici ve son çare olarak” uygulanması öngörülüyor. Agustín Díaz de Mera, konu ile ilgili olarak, “AB’nin vize muafiyeti uyguladığı üçüncül bir ülkenin AB vatandaşlarına aynı muameleyi uygulamasını öngören karşılıklılık ilkesi, AB’nin ortak vize politikasının kilit bir unsurudur” açıklamasında bulundu. Díaz de Mera, vize düzenlemelerinde yapılacak bu değişikliklerin vizelerdeki serbestleşme sürecini ve bu sürecin entegrasyonunu korumayı hedeflediğini, aynı zamanda, AB’ye vizesiz seyahatin istismar edilmesini önleme amacı taşıdığını belirtti.