İKV E-Bülteni | 2011 » 19 ARALIK-2 OCAK 2012 » BATI BALKANLAR, TÜRKİYE VE İZLANDA’YA TOPLAM BİR MİLYAR AVRO’LUK FON

Aralık 2011 sonu itibariyle Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar, Türkiye ve İzlanda’nın içinde bulunduğu AB’ye uyum sürecindeki ülkelerin reform sürecine destek olmak amacıyla toplamda 1 Milyar Avro’luk bir fon bütçesi ayırdığını açıkladı. Bu kapsamda Komisyon, geçtiğimiz hafta reform sürecindeki ülkeler için reform yardım programı hazırlığını tamamladığını açıkladı.

Bu çerçevede, AB Bütçesi’nden 1 Milyar Avro’ya yakın bir tutar, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Kosova, İzlanda ve Türkiye’ye verilecek. Türkiye, ayrıca Komşuluk ve Ortaklık Fonu’ndan alacağı 233 Milyon Avro tutarındaki destek ile Adalet, İçişleri ve Temel Haklar; Çevre ve İklim Değişikliği; Türkiye’nin Birlik Programlarına Katılım Desteği, Karadeniz’in Ekonomik ve Sosyal Kalkınması alanlarında reformlarını sürdürecek. Türkiye, ayrıca Çok Ortaklı ve diğer fonlara ayrılan yaklaşık 210 Milyon Avro’dan da pay alacak.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Štefan Füle, “benzer sorunlara sahip bu ülkelere yapılan yardımlarla reform süreçlerine destekte bulunduklarını” belirtti.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1570&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1335&id=2730