İKV E-Bülteni | 2011 » 19 ARALIK-2 OCAK 2012 » AB`DE "AKTİF YAŞLANMA VE KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMA YILI" BAŞLIYOR

2011 yılının “Avrupa Gönüllük Yılı” olmasının ardından, 1 Ocak 2012 itibariyle yaşlanan nüfusun dinamizmini korumak felsefesiyle “Aktif Yaşlanma ve Kuşaklar Arası Dayanışma” yılı başlıyor. Bu temayla birlikte, yaşlılığın aslında gençlere ve topluma yük değil, tecrübe ve becerilerin aktarılacağı bir fırsat olduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca, yaşlıların sağlığının her zamankinden iyi durumda olduğu ve aktif olarak daha uzun süre hayatta yer almanın yaşlılığın getirdiği problemlerle başa çıkmada kilit rol oynayacağına da değiniliyor.

Aktif yaşlanmanın temel ilkeleri arasında yaşlıların topluma katılımı, onlara daha fazla iş olanağı sağlanması, aktif olarak gönüllüğe yönlendirilmeleri ve temel ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabilmeleri yer alıyor. Yıl boyunca yapılacak olan etkinliklerle konu hakkındaki farkındalığın artırılması ve iyi uygulama örneklerinin karşılıklı olarak paylaşılması amaçlanıyor.

Aktif yaşlanmaya özellikle istihdam, yetişkin eğitimi, kamu sağlığı ve bilgi toplumu alanlarında gerçekleştirilecek girişimlerle destek verilirken, bu temayla aktif yaşlanmanın görünürlülüğünün de artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, Avrupa’daki tüm paydaşlar Hayat Boyu Öğrenme Programı, Avrupa Sosyal Fonu ve Yedinci Çerçeve Programı aracılığıyla bu tema hakkında projeler oluşturup fon alma imkânına sahip olacaklar.

Tema hakkında detaylı bilgi, güncel gelişmeler ve etkinliklere şu adresten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=en

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=1335&id=2752